| Autor: redakcja1

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowało mięso i przetwory mięsne. W okresie styczeń-czerwiec 2023 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej mięsa i przetworów mięsnych były większe o 8% niż rok wcześniej i wyniosły 4,9 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski
Największy udział w wartości eksportu mięsa i przetworów mięsnych miały: mięso drobiowe z 42% i ponad 2 mld EUR, przetwory mięsne z 25% i 1,2 mld EUR, mięso wołowe z 23% i 1 mld EUR oraz mięso wieprzowe z 8% i 404 mln EUR.

Drugą pod kątem wartości pozycję z 15% udziałem w wywozie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których całkowita sprzedaż, w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 r., zwiększyła się o 30% do 3,8 mld EUR. Z Polski wyeksportowano blisko 6,6 mln ton ziarna zbóż za 1,9 mld EUR. W strukturze wolumenu wysyłki pszenica stanowiła 52% - 3,4 mln ton i 2,6-krotny wzrost wolumenu eksportu r/r, kukurydza –wzrost o 20% do 2,4 mln ton i 36,5%, a żyto – wzrost o 32% do 233 tys. ton i 3,5%. Eksporterzy lokowali ziarno zbóż głównie na rynku unijnym - 4 mln ton i 61% wywozu ziarna.

Równocześnie do krajów pozaunijnych wywieziono ponad 2,5 mln ton ziarna zbóż, co stanowiło około 39% wolumenu eksportu. W okresie styczeń–czerwiec 2023 r. ziarno pszenicy sprzedawano przede wszystkim do Niemiec - 822 tys. ton i 24% eksportu tego ziarna, Nigerii - 744 tys. ton i 22% oraz RPA - 419 tys. ton i 12%. Odbiorcą kukurydzy były głownie Niemcy z 863 tys. ton i 36% eksportu tego ziarna, Niderlandy z 655 tys. ton i 27%, a spoza UE - Wielka Brytania z 145 tys. ton i 6%. Głównym kierunkiem wysyłki żyta z Polski były Niemcy z 197 tys. ton i 85% eksportu tego ziarna, a jęczmienia – również Niemcy z 54 tys. ton i 37% wysyłki tego ziarna oraz Hiszpania z 46 tys. ton i 31% i Niderlandy z 37 tys. ton i 25%.

Wzrost wartości eksportu odnotowano w większości grup towarowych artykułów rolno-spożywczych. Poza wcześniej wymienionymi grupami produktów zwiększyła się wartość eksportu: tytoniu i wyrobów tytoniowych o 31% do 2,7 mld EUR, cukru i wyrobów cukierniczych o 18% do 1,7 mld EUR, ryb i przetworów o 13% do 1,4 mld EUR, a także warzyw i przetworów o 22% do 1,3 mld EUR oraz owoców łącznie z przetworami o 6% do 0,9 mld EUR. Większa była również wartość wywozu nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 12% do 0,8 mld EUR, kawy, herbaty i kakao – o 12% do 0,6 mld EUR, soków owocowych i warzywnych – o 16% do 0,4 mld EUR. Obniżeniu uległa wartość eksportu produktów mlecznych o 3% do 1,8 mld EUR oraz alkoholi o 1% do 0,4 mld EUR.


Tagi:
źródło: