| Autor: redakcja1

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowało mięso, przetwory mięsne i żywiec.

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski
W okresie styczeń-lipiec 2023 r. przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej mięsa przetworów mięsnych i żywca były wyższe o 6% niż rok wcześniej i wyniosły 5,7 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego wywozu produktów rolno-spożywczych.

Największy udział w wartości eksportu mięsa przetworów mięsnych i żywca miały: mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe oraz mięso wieprzowe.

Drugą pod względem wartości pozycję z 15% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory zbożowe, których łączna sprzedaż, w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r., wzrosła o 23% do 4,4 mld EUR.

Z Polski od stycznia do lipca 2023 r. wyeksportowano blisko 7,7 mln ton ziarna zbóż za 2,2 mld EUR. W strukturze wolumenu wywozu pszenica stanowiła 53%, kukurydza – 35%, a żyto – 3,5%.


Tagi:
źródło: