| Autor: redakcja1

Ceny skupu zbóż według GUS

Utrzymujące się światowe zapotrzebowanie na zboża, przy mniejszych niż się spodziewano zbiorach w głównych krajach eksporterskich, przyczyniły się do zwyżki globalnych cen zbóż. Ceny w Polsce podążały za zmianami cen na rynkach zagranicznych.

Ceny skupu zbóż według GUS
W sierpniu 2021 r. przeciętna cena pszenicy w skupie według GUS ukształtowała się w granicy 881 zł/t, a więc wyższej o 3% niż miesiąc wcześniej i o 29% niż przed rokiem. Wzrost cen pszenicy - od 0,6% do 10,9% odnotowano w dziewięciu województwach, a obniżkę w siedmiu województwach - od 1,0% do 3,4%. W zależności od rejonu kraju za pszenicę płacono od 850 zł/t w woj. opolskim do 920 zł/t w woj. podlaskim.

Cena żyta w obrębie miesiąca zwiększyła się o 0,5% do 695 zł/t. W porównaniu do sierpnia 2020 r. żyto było o 36% droższe. Wzrost cen żyta zaobserwowano w dziewięciu województwach, w tym największy – w podkarpackim – o 22,6% oraz w mazowieckim – o 10,4%, a spadek w pięciu województwach od 0,3% do 8,3%. Zboże to było najtańsze w woj. podlaskim – 633 zł/t, a najdroższe w woj. lubuskim – 716 zł/t.

Cena jęczmienia w sierpniu 2021 r. wyniosła 744 zł/t i była wyższa o 6% niż przed miesiącem i o 19% niż rok wcześniej. Wzrost cen jęczmienia od 2% do 10,5% odnotowano w piętnastu województwach, a spadek o 5,9% jedynie w województwie świętokrzyskim. W zależności od rejonu kraju za jęczmień płacono od 664 zł/t w woj. małopolskim do 795 zł/t w woj. warmińsko-mazurskim.

W sierpniu br. cena suchej kukurydzy ukształtowała się na poziomie 1 011 zł/t względem 1 012 zł/t w lipcu 2021 r. Zboże to było jednak o 20,5% droższe niż przed rokiem. Wzrost cen kukurydzy od 1,2% do 3,4% zaobserwowano w dziewięciu województwach, a spadek od 0,6% do 5,% w sześciu województwach. Zboże to było najtańsze w woj. lubelskim – 964 zł/t, a najdroższe w woj. pomorskim – 1048 zł/t.


Tagi:
źródło: