| Autor: redakcja3

Ceny zbóż (03.02.2019)

Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 21 stycznia do 3 lutego br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen wszystkich zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

Ceny zbóż (03.02.2019)

Zwyżki cen zbóż

W rozpatrywanym okresie w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż największy wzrost cen zaobserwowano w przypadku jęczmienia paszowego, który wzrósł o 1,5% do 824 /t. Więcej również płacono za jęczmień browarny - o 1,3% do 877 zł/t pszenicy konsumpcyjnej – o 1,0% do 865 zł/t, kukurydzy paszowej – o 0,7% do 740 zł/t, pszenicy paszowej - o 0,6% do 817 zł/t, żyta paszowego - o 0,2% do 733 zł/t.


Spadek cen zbóż
W przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż największy spadek cen odnotowano w obrębie owsa paszowego, który spadł o 5,8% do 789 zł/t. Spadła również cena jęczmienia konsumpcyjnego o 0,9% do 797 zł/t/

Ceny zbóż w punktach skupu 

 
Zboże
 
 
Rodzaj
ziarna
 
 
 
Cena
[zł/tona]
 
 
Tygodniowa
zmiana
ceny [%]
 
 
 
Strukt. obrot.
[%]
 
 
 
 
 
 
 
 
03.02.2019
 
 
27.01.2019
 
 
 
 
 
03.02.2019
 
 
27.01.2019
 
 
Pszenica
 
 
k. 
 
865
856
 
1,0
 
 
59,5
 
 
56,3
 
 
  
 
 
p. 
 
 
817
 
 
812
 
 
0,6
 
 
18,0
 
 
18,4
 
 
Żyto
 
 
k.
 
 
734
 
 
735
 
 
0,0
 
 
2,7
 
 
3,7
 
 
 
 
 
p.
 
 
733
 
 
731
 
 
0,2
 
 
0,7
 
 
0,8
 
 
Jęczmień
 
 
k. 
 
 
797
 
 
804
 
 
-0,9
 
 
0,1
 
 
0,1
 
 
 
 
 
p. 
 
 
824
 
 
812
 
 
1,5
 
 
2,3
 
 
2,2
 
 
 
 
 
b. 
 
 
877
 
 
866
 
 
1,3
 
 
2,4
 
 
2,9
 
 
Kukurydza 
 
 
p. 
 
 
740
 
 
735
 
 
0,7
 
 
11,0
 
 
11,3
 
 
Owies 
 
 
k. 
 
 
____
 
 
____
 
 
____
 
 
0,2
 
 
0,3
 
 
 
 
 
p.
 
 
796
 
 
845
 
 
-5,8
 
 
0,1
 
 
0,1
 
 
Pszenżyto
 
 
p.
 
 
789
 
 
789
 
 
0,0
 
 
3,2
 
 
4,0
 
 


Tagi:
źródło: