| Autor: redakcja1

Eksport zbóż i ich przetworów

Od początku sezonu 2018/2019 z kraju wyeksportowano 2,7 mln ton ziarna zbóż, a więc o 8% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. W strukturze wywozu pszenica stanowiła 40%, kukurydza – 29%, a żyto – 13%.

Eksport zbóż i ich przetworów
W okresie od lipca 2018 r. do stycznia 2019 r. wywóz pszenicy wyniósł 1,1 mln ton i był o 7% niższy niż w tym samym czasie przed rokiem. Wzrosła z kolei wysyłka kukurydzy o 28% do 772 tys. ton, żyta – o 20% do 337 tys. ton oraz jęczmienia – ponad 2-krotnie do 123 tys. ton.
 
Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym - 72% wywiezionego ziarna, w tym głównie w Niemczech - 1,6 mln ton i 60%. Tradycyjnie ziarno pszenicy dostarczano do Arabii Saudyjskiej - 580 tys. ton i 54% i Niemiec - 300 tys. ton i 28%. Odbiorcą żyta, jęczmienia i kukurydzy były przede wszystkim Niemcy, a owsa – Niemcy i Holandia.
 
Poziom eksportu produktów pierwotnego przetwórstwa w okresie od lipca 2018 r. do stycznia 2019 r. był mniejszy o 1% niż przed rokiem, a produktów wysokoprzetworzonych – o 1,5% większy.
 
W sumie w analizowanym czasie z kraju wywieziono 3,4 mln ton zbóż i przetworów zbożowych w stosunku do 3,2 mln ton w tym samym okresie przed rokiem. Przychody z eksportu były o 7% wyższe od otrzymanych rok wcześniej i wyniosły 1,76 mld EUR.


Tagi:
źródło: