| Autor: redakcja1

Eksport zbóż i przetworów zbożowych

W sezonie 2018/2019 z kraju wyeksportowano 3,8 mln ton zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna względem 3,6 mln ton w tym samym okresie przed rokiem. Przychody z wysyłki były o 7% wyższe od otrzymanych rok wcześniej i wyniosły 2 mld EUR.

Eksport zbóż i przetworów zbożowych
Wywóz ziarna zbóż stanowił blisko 80% eksportowanego wolumenu, tj. 3 mln ton. Było to o 9% więcej niż rok wcześniej. Eksport ziarna pszenicy ukształtował się w granicy 1,3 mln ton i był o 0,4% niższy niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Wzrósł z kolei wywóz żyta o 22% do 371 tys. ton i jęczmienia o 89% do 124 tys. ton. Wysyłka kukurydzy była o 21% wyższa od notowanej przed rokiem i wyniosła 832 tys. ton.
 
Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym - 70% wywiezionego ziarna, w tym głownie w Niemczech 1,769 mln ton i 59%.
 
W strukturze wysyłki poszczególnych rodzajów zbóż Niemcy lokowały się na pierwszej pozycji. Jedynie w przypadku ziarna pszenicy najważniejszym odbiorcą była Arabia Saudyjska z 644 tys. ton.
 
Do Polski w okresie ośmiu miesięcy sezonu 2018/2019 sprowadzono 1,7 mln ton zbóż i przetworów zbożowych w odniesieniu do 1,6 mln ton przed rokiem. Wartość przywozu była o 4% większa niż rok wcześniej i wyniosła 744 mln EUR.
 
Saldo handlu zagranicznego zbożami oraz przetworami zbożowymi było dodatnie i ukształtowało się w granicy 2,1 mln ton w stosunku do 2 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło niecałe 1,3 mld EUR i było o 9,5% wyższe.


Tagi:
źródło: