| Autor: redakcja1

Eksport ziarna zbóż i przetworów zbożowych

Utrzymujące się duże zapotrzebowanie na zboża ze strony importerów w sezonie 2020/2021, przy większych niż w poprzednim sezonie krajowych zasobach, pomimo dużej konkurencji na rynkach zagranicznych, szczególnie ze strony państw WNP, skutkowało wzrostem krajowego eksportu.

Eksport ziarna zbóż i przetworów zbożowych

W okresie dziesięciu miesięcy sezonu 2020/2021 (lipiec 2020 – kwiecień 2021 r.) z kraju wyeksportowano 8,1 mln ton ziarna zbóż, a więc o 33% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym zainteresowaniem kontrahentów zagranicznych cieszyła się pszenica - 45% wolumenu wywozu ziarna, której wysyłka ukształtowała się na poziomie 3,6 mln ton, a więc wyższym o 7% niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. W tym czasie wywóz żyta wzrósł ponad dwukrotnie do 1,3 mln ton, a pszenżyta – o 65% do 980 tys. ton. Wyższy był także eksport kukurydzy – o 25% do 1,6 mln ton, jęczmienia – 3,4 razy do 400 tys. ton i owsa – 2,4 razy do 170 tys. ton.

Ziarno zbóż dostarczano głównie do krajów UE - 61% udziału, m.in. do Niemiec - 42% i 3,4 mln ton, Hiszpanii - 7% i 587 tys. ton oraz Niderlandów - 7% i 529 tys. ton. Spośród krajów trzecich największymi odbiorcami zbóż były: Arabia Saudyjska - 13% i 1,0 mln ton, Algieria - 11% i 874 tys. ton, Maroko - 4% i 347 tys. ton i RPA - 3% i 243 tys. ton.

Największy kontyngent wywozu w przypadku pszenicy zaobserwowano do krajów trzecich - 80% eksportu tego ziarna. Ważnymi importerami pszenicy były: Arabia Saudyjska - 1 mln ton i 29% wysyłki tego zboża, Algieria - 830 tys. ton i 23%, Niemcy - 617 tys. ton i 17%, Maroko - 347 tys. ton i 10% i RPA - 243 tys. ton i 7%.

Odbiorcą jęczmienia, żyta i kukurydzy były przede wszystkim Niemcy, a owsa – Niderlandy i Niemcy. Z Polski wywożono również duże ilości przetworów zbożowych. W sumie w okresie lipiec 2020 – kwiecień 2021 r. z kraju wyeksportowano około 9,2 mln ton zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna), czyli więcej o 28% niż w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu. Przychody uzyskane z wywozu tego asortymentu były o 16% większe niż rok wcześniej i wyniosły 3,8 mld EUR. 


Tagi:
źródło: