| Autor: redakcja1

Globalne zbiory kukurydzy

W sezonie 2021/2022 światowe zbiory kukurydzy (według USDA) prawdopodobnie osiągną rekordowy poziom blisko 1,2 mld ton. Będą one większe o 7% niż w poprzednim sezonie.

Globalne zbiory kukurydzy
W krajach WNP zbiory kukurydzy w 2021 r. zostały ocenione na 59 mln ton, a więc o 20% powyżej zbiorów z 2020 r. Rekordowe zbiory kukurydzy są szacowane na Ukrainie, tj. wzrost o 25% do 38 mln ton. Zwyżka zbiorów przewidywana jest w Federacji Rosyjskiej o 8% do 15 mln ton oraz Kazachstanie o 15% do 1 mln ton. Kraje te, ze względu na wysoki poziom zasobów, będą dysponowały dużymi nadwyżkami kukurydzy. W bieżącym sezonie Ukraina może się stać trzecim, czyli po USA i Argentynie największym eksporterem tego zboża.

W Unii Europejskiej produkcja kukurydzy jest szacowana na poziomie 66 mln ton, czyli wyższym o 3% niż w 2020 r. Unijne zbiory kukurydzy są mniejsze od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, co skutkuje dużym importem. W sezonie 2021/20222 do UE może zostać sprowadzone około 15 mln ton kukurydzy.

W Polsce w 2021 r. z uwagi na większą niż przed rokiem powierzchnię uprawy zbiory kukurydzy mogą być znacząco wyższe niż przed rokiem.

Na rynku krajowym dobra pogoda wpłynęła na przyspieszenie zbiorów. Kukurydziane żniwa przekroczyły już półmetek. Bardzo dobre zbiory zaobserwowano we wschodniej części Wielkopolski, na Mazowszu i na Podlasiu. W końcu pierwszego tygodnia listopada 2021 r. opady deszczu wpłynęły na podwyższenie wilgotności ziarna kukurydzy, co skutkuje zwyżką kosztów suszenia.

W dniach 25–31.10.2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW kukurydzę „suchą” w kraju nabywano po 961 zł/t, a zatem o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była niższa o 8% niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 33% niż przed rokiem. Średnia cena kukurydzy w makroregionie Centralno-Wschodnim wynosiła 984 zł/t, a w makroregionie Północno-Zachodnim – 965 zł/t.

Za kukurydzę „mokrą” w kraju uzyskiwano 622 zł/t, tj. więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż trzy tygodnie wcześniej. Cena tego zboża w makroregionie Centalno-Wschodnim ukształtowała się na poziomie 640 zł/t. Za kukurydzę „mokrą” mniej płacono w makroregionie Północno-Zachodnim - 622 zł/t i Południowym - 600 zł/t.

W Unii Europejskiej w dniach 25–31.10.2021 r. cena kukurydzy wyniosła 247 EUR/t - 1138 zł/t. Cena tego zboża była wyższa o 4% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem oraz o 37% niż rok wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 209 EUR/t i była niższa o 16% niż średnio w UE. Cena ta była m.in. większa o 5% niż na Słowacji i o 9% niż w Rumunii. Na rynku krajowym utrzymuje się również wzrostowa tendencja cen pozostałych zbóż.

Za pszenicę konsumpcyjną uzyskiwano 1 107 zł/t, czyli więcej o 2,5% niż tydzień wcześniej i o 9% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 36% wyższa niż przed rokiem.

Cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 892 zł/t, a więc wyższym o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 8% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 67,5% droższe.

Cena jęczmienia paszowego wyniosła 919 zł/t i była wyższa o 2% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 4,5% niż przed miesiącem i o 45% niż przed rokiem.

Za pszenżyto uzyskiwano 958 zł/t, a zatem więcej o 3% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena ta była wyższa o 6% niż przed miesiącem i o 41,5% niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Cena owsa konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 843 zł/t, tj. wyższym o 12% niż tydzień wcześniej i o 27% niż przed miesiącem. Zboże to było o 50% droższe niż przed rokiem.
 


Tagi:
źródło: