| Autor: redakcja1

Handel polskim zbożem i jego produktami

We wrześniu 2018 r. z Polski wywieziono 454 tys. t ziarna zbóż względem 464 tys. t w poprzednim miesiącu, w tym 199 tys. t pszenicy, 79 tys. t żyta, 84 tys. t kukurydzy, 12 tys. t jęczmienia i mniejsze ilości pozostałych zbóż. Import wyniósł 100 tys. t, w stosunku do 104 tys. t w poprzednim miesiącu.

Handel polskim zbożem i jego produktami
Zwiększył się zakup kukurydzy i żyta, a pozostałych zbóż zmalał. We wrześniu 2018 r. obniżył się eksport produktów młynarstwa, w tym głównie kasz i grysików oraz mąk innych niż pszenna. Wzrósł tylko wywóz mąk pszennych. Po stronie importu nastąpiła spora zwyżka obrotów w przypadku mąk oraz kasz i grysików, a przywóz pozostałych produktów pierwotnego przerobu zbóż zmalał.
 
Przemysłowe przemiały zbóż we wrześniu 2018 r. minimalnie się obniżyły. W ślad za tym spadła produkcja mąk pszennych i pieczywa. Zmalała też produkcja pasz dla zwierząt. Wzrosła produkcja mąki żytniej i makaronów.
 


Tagi:
źródło: