| Autor: mikolaj

Polska: Handel zagraniczny zbożem w drugiej połowie 2014 r.

Rekordowe zbiory oraz dobra jakość ziarna sprzyjają wysyłce zbóż z Polski. W pierwszej połowie sezonu 2014/2015 z kraju wyeksportowano 3,2 mln ton ziarna zbóż, o 13% więcej niż przed rokiem. Wartość wywozu wzrosła o 6%, do 554 mln EUR.

Polska: Handel zagraniczny zbożem w drugiej połowie 2014 r.

Eksport zbóż z Polski

W okresie lipiec–grudzień 2014 r. z kraju, tak jak przed rokiem, wyeksportowano 263 tys. ton produktów pierwotnego przetwórstwa. W tym sezonie zwiększył się znacząco wywóz słodu, mąki pszennej i ziarna obrobionego (o kodzie CN 1104). Zmniejszeniu uległa wysyłka glutenu pszennego, skrobi zbożowych, kasz i grysików, a także otrąb. Wartość tych produktów wyniosła 79 mln EUR i była o 12% niższa niż przed rokiem.

W pierwszej połowie sezonu 2014/2015 eksport produktów wysoko przetworzonych, wyniósł 252 tys. ton i był wyższy o 9% niż rok wcześniej. Wartość wysyłki tych produktów zwiększyła się o 8% do 543 mln EUR. W strukturze wywozu dominowało pieczywo z 190 tys. ton o wartości 427 mln EUR w stosunku do 174 tys. ton o wartości 401 mln EUR w tym samym czasie 2013 r.

Całkowita wartość eksportu zbóż i przetworów zbożowych wyniosła 1,2 mld EUR i była o 6% wyższa od uzyskanej rok wcześniej. Import zbóż w obecnym sezonie jest mniejszy niż przed rokiem.

Import zbóż do Polski

W pierwszej połowie sezonu 2014/2015 do kraju przywieziono 0,6 mln ton ziarna zbóż, czyli o 12% mniej niż rok wcześniej. Wartość wwozu zmalała o 9%, do 126 mln EUR.

W okresie lipiec–grudzień 2014 r. zakup produktów pierwotnego przetwórstwa, w odniesieniu do tego samego okresu 2013 r. był o 5% większy i wyniósł 230 tys. ton, ale jego wartość obniżyła się o 2% do 77 mln EUR. Największy udział w wartości tej grupy miały skrobie zbożowe i słód. W tym czasie import produktów wysoko przetworzonych zmalał o 5% do 115 tys. ton, ale wartość wynosząca 216 mln EUR była o 3% większa.

W okresie lipiec–grudzień 2014 r. łączna wartość importu, w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. zmniejszyła się o 2% do 0,4 mld EUR. Saldo handlu zbożami i przetworami zbożowymi w okresie lipiec–grudzień 2014 r. było dodatnie, a więc na poziomie 757 mln EUR w stosunku do 686 mln EUR w analogicznym okresie 2013 r.Tagi:
źródło: