| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny polskim zbożem

W okresie od lipca 2016 r. do maja 2017 r. z Polski wyeksportowano 6,2 mln ton ziarna, a więc o 23% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

Handel zagraniczny polskim zbożem
Wzrost wynikał głównie ze zwiększenia wolumenu eksportu pszenicy o 22% do 4,0 mln ton i kukurydzy o 1,6 raza do 1,3 mln ton. Mniej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu wywieziono żyta o 24% do 361 tys. ton, jęczmienia o 56% do 77 tys. ton oraz pszenżyta o 25% do 377 tys. ton. W sumie z przetworami przeliczonymi na ekwiwalent ziarna wywóz zbóż wyniósł 7,2 mln ton względem 6,4 mln ton w całym sezonie 2015/2016. Szacuje się, że w całym sezonie eksport może przekroczyć 7,4 mln ton.
 
Z uwagi na małe zapasy zbóż i szacowany niewielki wzrost krajowych zbiorów oraz duże zasoby ziarna w krajach WNP wywóz zbóż z Polski w sezonie 2017/2018 może być sporo niższy niż w poprzednim sezonie, w którym kontyngent eksportu prawdopodobnie był rekordowy.
 
Zdaniem ekspertów Agencji Rynku Rolnego, import zbóż utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. W okresie lipiec 2016 – maj 2017 sprowadzono 1,3 mln ton ziarna zbóż. Znacząco zmalał zakup kukurydzy o 59% do 213 tys. ton i owsa o 72% do 5,3 tys. ton. Wzrósł z kolei przywóz pozostałych zbóż podstawowych. Pszenicy zaimportowano 815 tys. ton, a zatem o 45% więcej niż w tym samym okresie sezonu 2015/2016, a jęczmienia o 51% więcej do182 tys. ton. Łącznie z przetworami przeliczonymi na ekwiwalent ziarna wwóz zbóż wyniósł 2,2 mln ton.


Tagi:
źródło: