| Autor: mikolaj

Eksport zbóż z Polski spadł do 5,4 mln ton, import wzrósł do 1,3 mln ton

W sezonie 2015/2016 z Polski wyeksportowano 5,4 mln ton ziarna zbóż, a więc to o 19% mniej niż w poprzednim sezonie, ale więcej niż w sezonach wcześniejszych.

Eksport zbóż z Polski spadł do 5,4 mln ton, import wzrósł do 1,3 mln ton

Eksport zbóż z Polski

Najwięcej wysłano pszenicy, bo 3,5 mln ton względem 4,5 mln ton sezon wcześniej. W tym czasie wywieziono po 0,5 mln ton żyta i pszenżyta, odpowiednio o 13% i o 9% mniej. Niższy o 10% był eksport kukurydzy i wyniósł 0,6 mln ton.

Całkowita wysyłka zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna ukształtowała się na poziomie 6,3 mln ton, czyli o 15% niższym niż w sezonie 2014/2015.

Import zbóż do Polski

W wyniku słabszych zbiorów zbóż, a w szczególności kukurydzy w sezonie 2015/2016 przywóz zbóż do Polski był większy niż przed rokiem. Jak wskazuje Agencja Rynku Rolnego, w sezonie 2015/2016 do kraju sprowadzono 2,4 mln ton zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna, a więc o 20% więcej niż w sezonie 2014/2015.
 
Import ziarna zbóż do Polski ukształtował się na poziomie 1,3 mln ton, a zatem o 25% większym niż w poprzednim sezonie. Przywóz odnosił się głównie do pszenicy - 0,6 mln ton, tj. o 9% więcej niż w sezonie 2014/2015 i kukurydzy 0,5 mln ton, czyli to wzrost o 76%.
 
W sezonie 2015/2016 dodatnie saldo handlu zagranicznego ziarnem zbóż i produktami wysokoprzetworzonymi wyniosło 1,7 mld EUR względem 1,8 mld EUR w sezonie 2014/2015.


Tagi:
źródło: