| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny zbożami

W okresie trzech miesięcy sezonu 2022/2023 eksport ziarna zbóż z Polski wyniósł blisko 2,5 mln ton i był o 28% wyższy niż w analogicznym okresie sezonu 2021/2022.

Handel zagraniczny zbożami
W strukturze wywozu pszenica stanowiła 49%, kukurydza – 31%, pszenżyto – 9%, jęczmień – 5%, a żyto – 4%. Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym - 63% wywiezionego ziarna, głównie w Niemczech - 1 mln ton i 41% eksportu ziarna.

W okresie trzech miesięcy sezonu 2022/2023 wysyłka pszenicy była większa o 44% niż w porównywalnym okresie rok wcześniej i wyniosła 1,2 mln ton. W tym czasie wywóz żyta zmalał o 58% do 111 tys. ton, owsa – o 41% do 35 tys. ton, pszenżyta – o 6% do 222 tys. ton, a jęczmienia – o 40% do 125 tys. ton. Blisko 2,4 razy wyższy był natomiast wywóz kukurydzy - 758 tys. ton.

Ziarno pszenicy dostarczano głównie do Niemiec - 299 tys. ton i 25% eksportu tego ziarna, Nigerii - 238 tys. ton i 20%, RPA - 160 tys. ton i 13%, Arabii Saudyjskiej - 115 tys. ton i 9% oraz Kenii - 105 tys. ton i 9%. Odbiorcą kukurydzy, żyta i jęczmienia były przede wszystkim Niemcy i Niderlandy, a owsa – Niderlandy oraz Niemcy.

Wartość wywozu ziarna zbóż w okresie trzech miesięcy sezonu 2022/2023 wyniosła 871 mln EUR i była 2,1 razy wyższa niż w tym samym okresie rok wcześniej.

W czasie trzech miesięcy sezonu 2022/2023 import ziarna zbóż do Polski ukształtował się w granicy 940 tys. ton o wartości 245 mln EUR.

Dodatnie saldo wolumenu handlu zagranicznego ziarnem zbóż ukształtowało się w granicy 1,5 mln ton względem 1,7 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe handlu zagranicznego wyniosło 626 mln EUR i było o 75% większe niż w tym samym okresie 2021 r.


Tagi:
źródło: