| Autor: redakcja1

Polska: Handel zagraniczny zbożem w pierwszej połowie sezonu 2016/2017

W pierwszej połowie sezonu 2016/2017, pomimo sporej konkurencji, eksport zbóż z Polski utrzymał się na wysokim poziomie.

Polska: Handel zagraniczny zbożem w pierwszej połowie sezonu 2016/2017

Eksport zbóż z Polski

W okresie lipiec–grudzień 2016 r. z kraju wysłano blisko 3,7 mln ton ziarna zbóż, o 35% więcej niż w analogicznym okresie sezonu 2015/2016. Najwięcej wywieziono pszenicy, która stanowiła 63% ogółu eksportu ziarna. Wysyłka pszenicy wyniosła 2,3 mln ton i była o 62% wyższa. Kukurydzy w tym czasie wyeksportowano 0,7 mln ton, o 81% więcej. Eksport pozostałych zbóż był zdecydowanie mniejszy. Żyta wywieziono mniej o 24% do 261 tys. ton, a jęczmienia o 55% do 62 tys. ton.
 
Zboże wysłano głównie do Niemiec - 1,5 mln ton i 42% udziału, Arabii Saudyjskiej - 779 tys. ton i 21%, Algierii - 289 tys. ton, 8%. Wywóz produktów pierwotnego przetwórstwa był większy o 1% niż przed rokiem, a produktów wysokoprzetworzonych – o 10%.
 
Duża podaż zbóż na świecie i spora konkurencja na rynkach zagranicznych przede wszystkim ze strony WNP oraz wyczerpujące się zapasy mogą ograniczyć eksport zbóż z kraju w dalszej części sezonu. Szacuje się, że w całym sezonie z kraju zostanie wysłane 4,7 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna, czyli o 26% mniej niż rok wcześniej.

Import zbóż do Polski

Przywóz ziarna zbóż do Polski w pierwszej połowie sezonu 2016/2017 był niższy niż przed rokiem. W okresie lipiec–grudzień 2016 r. do kraju sprowadzono 0,6 mln ton ziarna zbóż względem 0,7 mln ton w porównywalnym okresie sezonu 2015/2016. Znacząco zmalał zakup kukurydzy o 79% do 54 tys. ton.
 
Wzrósł z kolei m.in. przywóz pszenicy o 59% do 457 tys. ton, jęczmienia o 58% do 90 tys. ton i żyta 2,6 razy do 9 tys. ton. Ziarno zbóż było przywożone przede wszystkim ze Słowacji - 257 tys. ton i 40% udziału, z Czech - 213 tys. ton i 33% oraz z Niemiec - 51 tys. ton i 8%. Zakupy z krajów WNP stanowiły 6% sprowadzonego ziarna i wyniósł 36 tys. ton. Z Ukrainy przywieziono jęczmień - 19,1 tys. ton, sorgo - 2,4 tys. ton, kukurydzę oraz proso - po 2 tys. ton, a także pszenicę - 1,5 tys. ton i niewielkie ilości mozgi kanadyjskiej i owsa.
 
Przywóz produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa w porównaniu z tym samym okresem sezonu 2015/2016 był wyższy o 3%, a produktów wysokoprzetworzonych – o 2%. Import w drugiej połowie sezonu 2016/2017 może być mniejszy niż w tym samym okresie sezonu 2015/2016. Szacuje się, że w całym sezonie 2016/2017 do kraju w ekwiwalencie ziarna może zostać przywiezione 1,9 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych, a więc o 20% mniej niż w poprzednim sezonie.
 
Biorąc pod uwagę prognozę zużycia oraz zmian wolumenu eksportu i importu, Agencja Runku Rolnego ocenia, że zapasy zbóż na koniec sezonu 2016/2017 mogą nieco się zwiększyć, ale ich poziom nadal będzie stosunkowo niski.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!