| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny ziarnem kukurydzy

W Polsce dobre zbiory kukurydzy w 2020 r. przyczyniły się do wzrostu możliwości eksportu tego zboża.

Handel zagraniczny ziarnem kukurydzy
W pierwszej połowie sezonu 2020/2021 (lipiec–grudzień 2020 r.) poza granicę kraju wywieziono 824 tys. ton ziarna kukurydzy względem 752 tys. ton w porównywalnym okresie 2019 r., czyli więcej o 9,5%. Wysyłka kukurydzy odbywała się głównie do krajów UE 96% eksportu tego ziarna – 793 tys. ton. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej kukurydzy dostarczono do Niemiec – 558 tys. ton i 68%. W bieżącym sezonie stosunkowo dużo kukurydzy wyeksportowano do Niderlandów - 104 tys. ton i 13% i Danii - 66 tys. ton i 8%. Do krajów spoza UE najwięcej kukurydzy wywieziono do Norwegii – 28 tys. ton i 3%.
 
Przychody otrzymane z wysyłki kukurydzy w okresie lipiec–grudzień 2020 r. wyniosły 147 mln EUR i były wyższe o 11% niż w tym samym półroczu 2019 r. Wolumen importu ziarna kukurydzy do Polski w okresie lipiec–grudzień 2020 r. był większy o 66% niż przed rokiem i wyniósł 213 tys. ton. Najwięcej kukurydzy sprowadzono ze Słowacji - 76 tys. ton i 36%. Poza tym, kukurydzę sprowadzano m.in. z Węgier - 46 tys. ton i 21%, Czech - 39 tys. ton i 19% oraz Argentyny - 29 tys. ton i 13%. Wydatki poniesione na zakup ziarna kukurydzy zwiększyły się o 59% do 57 mln EUR.
 
Wolumen salda handlu zagranicznego kukurydzą w drugiej połowie 2020 r. ukształtował się w granicy 611 tys. ton względem 624 tys. ton rok wcześniej. Wartościowe saldo handlu zagranicznego wyniosło 90 mln EUR i było niższe o 7% niż w analogicznym okresie 2019 r.

 


Tagi:
źródło: