| Autor: redakcja1

Sytuacja na światowym rynku zbóż powinna być stabilna

Eksperci z Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) podwyższyli o 10 mln t swoją poprzednią prognozę globalnych zbiorów zbóż w nadchodzącym sezonie 2016/2017. Jednakże w podobnym stopniu podniesiono szacowane zużycie zbóż, co powoduje, że postrzeganie sytuacji w kolejnym sezonie praktycznie pozostało niezmienne – podaje Bank BGŻ BNP Paribas.

Sytuacja na światowym rynku zbóż powinna być stabilna

Bilans zbóż w sezonie 2016/2017

W ostatnim wydaniu raportu IGC analizującego sytuację popytowo-podażową na globalnych rynkach zbóż i roślin oleistych eksperci w dużym stopniu o 10 mln t zwiększyli ocenę światowych zbiorów zbóż w sezonie 2016/2017. Aktualnie produkcję zbóż z wykluczeniem ryżu ocenia się na 2015 mln t względem 2006 mln t przewidywanych w kwietniu br. i w odniesieniu do 2003 mln t zebranych w trwającym jeszcze sezonie. Oznacza to, że w następnym sezonie produkcja zbóż na świecie będzie o 0,6 proc. wyższa niż w sezonie 2015/2016. Jednocześnie będzie w dalszym ciągu o 1,5 proc. niższa od rekordowej produkcji zaobserwowanej w sezonie 2014/2015 wynoszącej 2046 mln t.
 
Niemniej jednak w podobnym stopniu jak produkcję podniesiono też spodziewane zużycie zbóż w sezonie 2016/2017. Aktualnie prognozowane jest ono na 2009 mln t wobec 2000 mln t w kwietniu br. Oznacza to, że zużycie zbóż ma być o 26 mln t - 1,3 proc. większe niż w sezonie 2015/2016. Nie jest to duża zwyżka zużycia, przy czym przeciętnie w poprzednich ośmiu sezonach zwiększało się ono o 37 mln t.
 
Wprowadzone zmiany wraz ze zwiększeniem o ponad 1 mln t szacunkowych zapasów początkowych w sezonie 2016/2017 do 468 mln t, doprowadziły do tego, że obecnie bilans jest oceniany jako minimalnie bardziej luźny. Zdaniem IGC przewidywana produkcja przewyższa planowane zużycie o 6 mln t. Jest to podobna prognoza nadwyżki jak w poprzednim miesiącu.
 
Z kolei stosunek zapasów końcowych do zużycia w nadchodzącym sezonie, obecnie prognozowany jest na 23,6 proc. w odniesieniu do kwietnia na dokładnie takim samym poziomie. Oczekiwana wartość wskaźnika zapasów końcowych do zużycia jest też taka sama jak szacowana relacja dla trwającego jeszcze sezonu 2015/2016. Aktualne oceny IGC oznaczają względną równowagę rynku i na ten moment brak wyraźnych podstaw do silnego trendu zwyżkowego lub spadkowego cen.
 
Natomiast wartość wskaźnika zapasy do zużycia wynosząca 23,6 proc. w porównaniu z poprzednimi sezonami jest wysoka. Dla porównania dla sezonu 2014/2015 wskaźnik ten przewidywany jest na 22,3 proc., a dla sezonu 2013/2014 - 21,3 proc. Stąd obecny i szacowany poziom cen jest znacznie mniejszy niż we wspomnianych tu sezonach. Jak podkreślają analitycu Banku BGŻ BNP Paribas, prognozy są dalej jeszcze bardzo wczesne i mogą znacznie różnić się od ostatecznego poziomu zbiorów oraz zużycia. 
 


Tagi:
źródło: