| Autor: redakcja1

Import ziarna zbóż i przetworów zbożowych

Import ziarna zbóż do Polski w okresie dziesięciu miesięcy sezonu 2020/2021 był wyższy niż rok wcześniej.

Import ziarna zbóż i przetworów zbożowych

W okresie lipiec 2020 – kwiecień 2021 r. do kraju przywieziono ponad 1,1 mln ton ziarna zbóż, czyli więcej o 4,5% niż w tym samym okresie sezonu 2019/2020. Wzrost zakupu dotyczył m.in. żyta o 48% do 9 tys. ton, kukurydzy o 30% do 306 tys. ton i pszenżyta - 2,5 razy do 6 tys. ton. Zniżkę odnotowano głównie w przywozie pszenicy o 2% do 583 tys. ton, jęczmienia o 10% do 164 tys. ton i owsa o 34% do 8 tys. ton. Największymi dostawcami ziarna zbóż do Polski były kraje UE z 1,05 tys. ton i 93% wolumenu importu ziarna, w tym szczególnie Słowacja z 497 tys. ton i 44% oraz Czechy z 289 tys. ton i 26%.

Import dotyczył także produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa oraz produktów wysokoprzetworzonych. Wolumen zakupu zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna w okresie lipiec 2020 – kwiecień 2021 r. ukształtował się na poziomie 2,2 mln ton, tj. o 7% wyższym niż w porównywalnym okresie sezonu 2019/2020. Równocześnie wartość zakupu była o 7% większa i wyniosła 1,1 mld EUR.

 


Tagi:
źródło: