| Autor: redakcja1

Krajowa produkcja zbóż

W Polsce w 2021 r. (według wstępnego szacunku GUS) areał zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła około 6,3 mln ha i była o 1% niższa niż przed rokiem.

Krajowa produkcja zbóż
Straty zimowe i wiosenne w uprawach zbóż ozimych były nieznaczne, ale chłodne dni wiosną oraz niedobór opadów w okresie wegetacji w niektórych rejonach kraju ograniczyły potencjał plonowania. Wstępnie GUS oszacował, że tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami, ale z wykluczeniem kukurydzy, prosa i gryki mogą ukształtować się w granicy 27,4 mln ton względem 28,6 mln ton w 2020 r., tj. o 4% mniejszym.

Zbiory pszenicy oszacowano na 12,3 mln ton w odniesieniu do 12,6 mln ton w 2020 r. Zbiory żyta mogą zmniejszyć się o 13% do 2,6 mln ton, a pszenżyta – o 11% do 5,5 mln ton. Pozostałych zbóż może zostać zebrane więcej niż przed rokiem. Wyższa niż rok wcześniej powierzchnia uprawy kukurydzy może wskazywać na wzrost zbiorów tego ziarna w 2021 r. W tej sytuacji podaż zbóż ogółem może znacznie przewyższać krajowe zużycie.


Tagi:
źródło: