| Autor: redakcja1

Krajowe zbiory zbóż

Polska zaliczana jest do grona największych producentów zbóż w Unii Europejskiej.

Krajowe zbiory zbóż
Zajmujemy trzecie miejsce, tj. po Francji i Niemczech wśród krajów członkowskich pod kątem uzyskiwanych zbiorów. Zbiory zbóż ogółem, a więc łącznie z kukurydzą, prosem i gryką w 2021 r. wyniosły 34,6 mln ton i były niższe o 2,5% niż przed rokiem.

Zbiory pszenicy oceniono na 12,1 mln ton w stosunku do 12,7 mln ton w 2020 r. Zbiory żyta zmniejszyły się o 15% do 2,5 mln ton, a pszenżyta – o 12% do 5,5 mln ton. Zbiory jęczmienia i owsa, podobnie jak przed rokiem, wyniosły odpowiednio 3 mln ton i 1,7 mln ton. Mieszanek zbożowych zostało zebrane 2,2 mln ton, czyli więcej o 7% niż przed rokiem. Oprócz zbóż podstawowych z mieszankami zebrano także kukurydzę, która w strukturze zbiorów w 2021 r. stanowiła 22%.


 


Tagi:
źródło: