| Autor: redakcja1

Niższe zasiewy krajowych zbóż

W Polsce w 2021 r. (według wstępnego szacunku GUS) powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła 6,3 mln ha i była mniejsza o 1% niż przed rokiem.

Niższe zasiewy krajowych zbóż
Straty zimowe i wiosenne w uprawach zbóż ozimych były nieznaczne, ale chłodne dni wiosną oraz niedobór opadów w czasie wegetacji w niektórych rejonach kraju ograniczyły potencjał plonowania.

Wstępnie GUS ocenił, że tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami,ale bez kukurydzy, prosa i gryki mogą ukształtować się na poziomie 27,4 mln ton względem 28,6 mln ton w 2020 r., a więc niższym o 4%. Zbiory pszenicy oceniono na 12,3 mln ton w odniesieniu do 12,6 mln ton w 2020 r. Zbiory żyta mogą zmniejszyć się o 13% do 2,6 mln ton, a pszenżyta – o 11% do 5,5 mln ton. Pozostałych zbóż może zostać zebrane więcej niż przed rokiem. Wyższy niż rok wcześniej obszar uprawy kukurydzy może wskazywać na zwyżkę zbiorów tego ziarna w 2021 r. W tej sytuacji podaż zbóż ogółem może znacznie przewyższać krajowe zużycie.


Tagi:
źródło: