| Autor: redakcja1

Perspektywy uprawy jęczmienia jarego, a produkcja trzody chlewnej

W Polsce uprawia się głównie jarą formę jęczmienia, która w ogólnej strukturze zasiewów zbóż zajmuje niewiele ponad 10%. Jęczmień ozimy uprawiany jest jedynie na powierzchni około 200 tys. ha.

Perspektywy uprawy jęczmienia jarego, a produkcja trzody chlewnej

Uprawa jęczmienia w Polsce

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku powierzchnia uprawy jęczmienia podlegała dość dużym zmianom. Nie miały one jednak charakteru ukierunkowanego trendu, ale okresowych wahań. Kilka lat temu areał uprawy jęczmienia zmniejszył się, co niewątpliwie związane było ze spadkiem pogłowia trzody chlewnej, które w 2011roku było najniższe od 1964. W ocenie Anny Rogowskiej, przyczyn tej sytuacji było wiele: niska opłacalność produkcji związana z wysokimi cenami zbóż, a co za tym idzie i pasz, duża liczba małych gospodarstw w momencie wchodzenia Polski do UE oraz nierówne szanse polskich producentów świń w porównaniu z ich odpowiednikami z krajów „starej Unii”. Także i nałożenie embarga przez Rosję w 2014 roku zniechęciło niektórych producentów do hodowli. Problemem są także stałe lub spekulacyjne spadki cen żywca.

Jednak według wstępnych danych opublikowanych w maju 2015 roku przez GUS pogłowie świń liczyło 11511,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrost o 2,9%. Zwiększyła się liczebność pogłowia prosiąt o 4,1%, warchlaków o 6,7%.  Trend zwyżkowy, według opinii ekspertów utrzyma się, gdyż hodowla trzody chlewnej – mimo ostatnich zawirowań i narzekań producentów – to ciągle bardzo opłacalny i perspektywiczny biznes. Pomimo wahań cenowych i sporego importu żywca i wolumenu mięsa wieprzowego z zagranicy hodowla trzody jest nadal rentowna.          

Wraz ze wzrostem pogłowia trzody chlewnej najprawdopodobniej będzie też powoli wzrastała powierzchnia uprawy jęczmienia pastewnego. Jego ziarno jest wykorzystywane głównie na cele paszowe, zarówno do sporządzania mieszanek treściwych bezpośrednio w gospodarstwach, jak i w przemyśle paszowym. Ziarno tego zboża jest świetną paszą dla tuczników i zwierząt rozpłodowych. Cechuje się wysoką wartością energetyczną i bardzo dobrą jakością białka.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!