| Autor: redakcja1

Produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi

Zbiory zbóż powszechnie prowadzono w pierwszej i drugiej dekadzie sierpnia.

Produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi
Ciepła i słoneczna pogoda sprzyjała przeprowadzaniu żniw. Pomimo dużego spiętrzenia prac żniwnych, gdyż równocześnie przeprowadzano zbiór rzepaku oraz zbóż ozimych i jarych, żniwa przebiegały sprawnie i pod koniec sierpnia zostały zakończone. Zebrane ziarno zbóż było suche i zazwyczaj dobrej jakości.

Na podstawie prowadzonych szacunków, ocenia się, że areał uprawy zbóż ogółem w 2022 r. wyniosła ok. 7,2 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – ok. 5,8 mln ha, z tego:
  • pszenicy - 2,5 mln ha;
  • żyta - 0,7 mln ha;
  • jęczmienia - 0,6 mln ha;
  • owsa - 0,5 mln ha;
  • pszenżyta - 1,2 mln ha;
  • mieszanek zbożowych - 0,3 mln ha.

Ocenia się, że w 2022 r. plony zbóż ogółem wyniosą 49,3 dt/ha, a więc więcej o 6% w porównaniu z zeszłorocznymi, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 45,9 dt/ha, a więc w stosunku do ubiegłorocznych więcej o 8%.

Plony zbóż ozimych w sumie z ozimymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 48,8 dt/ha, tj. więcej o 7% od plonów z roku ubiegłego.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 36,2 dt/ha, czyli więcej o 4% od plonów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 35,3 mln t, a zatem o 2% więcej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 26,8 mln t, tj. mniej o 1% niż w roku 2021.

Zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi ocieniono na 21,9 mln t, a więc więcej o 6% w porównaniu z ubiegłorocznymi, a zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na ok. 4,9 mln t, czyli mniej o 22% w odniesieniu do zbiorów ubiegłorocznych.


Tagi:
źródło: