| Autor: redakcja1

Prognoza cen pszenicy i żyta w marcu 2015 r.

Bardzo korzystne zbiory zbóż w sezonie 2014/2015 wywierają presję na spadek cen. Na pogłębienie zniżki cen w UE dodatkowo wpływa duża konkurencja na tradycyjnych rynkach zbytu ze strony Rosji i Ukrainy – podaje Agencja Rynku Rolnego.

Prognoza cen pszenicy i żyta w marcu 2015 r.

Ceny zbóż

Jak wynika z danych GUS w sierpniu 2014 r. w skupie za pszenicę średnio otrzymywano 638 zł/t, a więc o 2% mniej niż rok wcześniej. Przeciętna cena jęczmienia wynosiła 617 zł/t, w tym jęczmienia paszowego 548 zł/t. Ceny te były niższe niż przed rokiem odpowiednio o 5% i 12%. Za żyto średnio w kraju otrzymywano 524 zł/t. Ze względu na niższe zbiory, wynikające z ograniczenia areału zasiewów, żyto kosztowało o 19% więcej niż rok wcześniej.
 
Sezonowo spadające zapasy kukurydzy, przełożyły się na wzrost cen tego ziarna. Niemiej jednak, z uwagi na prognozę dobrych zbiorów, cena kukurydzy w sierpniu 2014 r. była o 5% mniejsza niż przed rokiem i wynosiła 745 zł/t.
 
We wrześniu 2014 r. niższa niż przed miesiącem podaż zbóż podstawowych do skupu wpłynęła na nieznaczny wzrost ich cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW średnia cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej w omawianym miesiącu ukształtowała się w granicy 666 zł/t, jęczmienia paszowego – 560 zł/t, a żyta konsumpcyjnego – 501 zł/t. Ceny te były o 1–2% wyższe niż przed miesiącem. W porównaniu do cen sprzed roku jęczmień paszowy był tańszy o 18%, pszenica konsumpcyjna o 6%, a żyto konsumpcyjne droższe o 6%. We wrześniu tego roku za kukurydzę można było otrzymać 734 zł/t, czyli niższa o 8% niż miesiąc wcześniej i o 5% niż przed rokiem.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: