| Autor: redakcja1

Wyższe szacunki produkcji unijnej pszenicy w 2016 r.

W swoim najnowszym raporcie eksperci USDA podnieśli szacowaną wielkość zbiorów pszenicy w Unii Europejskiej w 2016 r. o 1 mln t. Aktualnie spodziewa się, że wyniesie ona 157,5 mln t i będzie o 1,6 proc. mniejsza niż w 2015 roku. Jest to w tym momencie najwyższa prognoza tego ośrodka analitycznego – zauważa Bank BGŻ BNP Paribas.

Wyższe szacunki produkcji unijnej pszenicy w 2016 r.

Zbiory pszenicy

W czerwcu Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) udostępnił publikowany co miesiąc raport zawierający przewidywania dla globalnych rynków rolnych na sezon 2016/2017. Względem majowej edycji zwiększono w nim szacunki światowych zbiorów pszenicy dość spore, bo o 3,8 mln t do 730,8 mln t. Taka wielkość zbiorów byłaby drugą największą w historii i jedynie o 0,5 proc. mniejszą niż w rekordowym sezonie 2015/16, kiedy wyniosła 734,2 mln t.
 
Unia Europejska jest w dalszym ciągu największym producentem pszenicy na świecie. Zdaniem USDA w roku 2016 r. wyprodukowane zostanie 157,5 mln t ziarna tego zboża, co będzie stanowiło blisko 22 proc. globalnej produkcji. Gdyby rzeczywista produkcja była podobna do tych przewidywań, to byłyby one o 1,6 proc. niższe od produkcji zeszłorocznej, która 160,0 mln t i była rekordowo wysoka.
 
Co istotne, w tym raporcie eksperci USDA zwiększyli swoją prognozę zbiorów w UE o 1 mln t. Potwierdzają tym samym w miarę sprzyjające warunki wegetacyjne w zeszłym miesiącu, mimo problemów z nadmiernymi opadami i niskimi temperaturami w Zachodniej Europie, w tym przede wszystkim we Francji, a także niewystarczającą ilością opadów w niektórych regionach w Europie Centralnej.
 
USDA spodziewa się również większych zbiorów niż Komisja Europejska (KE), która w raporcie z 26.05.2016 r. przedstawiła prognozę produkcji pszenicy zwyczajnej i durum w granicy 153,9 mln t, a więc prawie o 3,5 mln t mniejszej. Na praktycznie takim samym poziomie 154 mln t prognozowała produkcję pszenicy w UE też Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w raporcie przedstawionym 2.06.2016 r. Podobnie sytuację oceniała też Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) prezentując 26.05.2016 r. przewidywania zbiorów w UE w wielkości 153,6 mln t. Kierunek zmian tych prognoz względem poprzedniego miesiąca był jednak zgodny - wszystkie zostały podniesione.
 
Niemniej jednak, UE jest jednocześnie największym na świecie eksporterem pszenicy. Od wielkości wywozu w dużej mierze zależy cena obowiązująca na wspólnotowym rynku. Co dosyć oczywiste, w tym przypadku prognozy przytaczanych ośrodków analitycznych są dużo bardziej rozbieżne niż w przypadku produkcji. O ile USDA przewiduje sprzedaż pszenicy poza UE w sezonie 2016/2017 w granicy 35,5 mln t, to IGC na 34,4 mln t, FAO na 31 mln t, a KE jedynie na 30,3 mln t. Poza tym, instytucje te nie są nawet zgodne odnośnie kierunku zmian eksportu – USDA i IGC spodziewają się jego wzrostu, odpowiednio o 8 i 2 proc., a KE i FAO spadku o odpowiednio 3 i 2 proc.


Tagi:
źródło: