| Autor: redakcja1

Przebieg zbiorów zbóż

Zbiór zbóż, przy korzystnej pogodzie, prowadzono w trzeciej dekadzie lipca i pierwszej dekadzie sierpnia minionego roku. Do końca sierpnia na obszarze całego kraju zakończono żniwa zbóż ozimych i jarych. Opady deszczu, miejscami ulewne, występujące przed zbiorami miały niekorzystny wpływ na jakość ziarna.

Przebieg zbiorów zbóż
Na podstawie wyników reprezentacyjnego badania przeprowadzonego przez GUS w gospodarstwach rolnych, areał zbóż ogółem w 2018 r. wyniosła 7,8 mln ha, w tym obszar zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi - 7,1 mln ha, z tego:
 • pszenicy - 2,4 mln ha,
 • żyta - 0,9 mln ha,
 • jęczmienia - 1,0 mln ha,
 • owsa - 0,5 mln ha,
 • pszenżyta - 1,3 mln ha,
 • mieszanek zbożowych - 1,0 mln ha.
Ocenia się, że plony zbóż łącznie wyniosły 34,3 dt/ha, tj. o 7,7 dt/ha - 18% mniej w porównaniu do ubiegłorocznych, natomiast plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosły 32,3 dt/ha, a więc w porównaniu do zeszłorocznych mniej o 7,7 dt/ha - 19%.
 
Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 26,8 mln t, czyli to spadek o 5,2 mln t - 16% w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.
 
Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 22,8 mln t, a zatem o 5 mln t - 18% mniej w skali roku.
 
Plony zbóż ozimych wraz z ozimymi mieszankami zbożowymi według szacunku wynikowego oszacowano na 35,8 dt/ha, tj. mniej o 7,7 dt/ha - 18% w ujęciu roku.
 
Plonowanie poszczególnych gatunków zbóż ozimych według szacunku wynikowego w 2018 r. przedstawiają się następująco:
 • pszenica - 43 dt/ha,
 • żyto - 24,2 dt/ha,
 • jęczmień - 37,8 dt/ha,
 • pszenżyto - 32,8 dt/ha,
 • mieszanki zbożowe - 28,2 dt/ha.
Zbiory zbóż ozimych oceniono na 15,1 mln t, w tym:
 • pszenicy na 8,3 mln t, czyli mniej o 17% niż w 2017 r.,
 • żyta - o 19% do 2,2 mln t,
 • jęczmienia o 14% do 0,8 mln t,
 • pszenżyta o 22% do 3,6 mln t,
 • mieszanek zbożowych o 13% do 0,2 mln t.
Plony zbóż jarych razem z mieszankami zbożowymi oceniono na 27,1 dt/ha, a więc mniej o 7,4 dt/ha - 21% w obrębie roku.
 
Plonowanie poszczególnych gatunków zbóż jarych według szacunku wynikowego w 2018 r. przedstawiają się następująco:
 • pszenica - 31,5 dt/ha,
 • jęczmień - 29,5 dt/ha,
 • owies - 23,5 dt/ha,
 • pszenżyto - 25,1 dt/ha,
 • mieszanki zbożowe - 25 dt/ha.
Zbiory zbóż jarych wraz z mieszankami zbożowymi oceniono na 7,7 mln t, w tym:
 • pszenicy - mniej o 9% do 1,5 mln t,
 • jęczmienia - o 21% do 2,3 mln t,
 • owsa - o 20% do 1,2 mln t,
 • pszenżyta - o 30% do 0,5 mln t,
 • mieszanek zbożowych o 12% do 2,3 mln t.


Tagi:
źródło: