| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (01.05.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (01.05.2022)
Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 5.05.2022 r. ukształtowała się na poziomie 401,00 EUR/t względem 390,50 EUR/t w notowaniu z 4.05.2022 r., co daje wzrost o 2,7%. Jednocześnie cena pszenicy na giełdzie MATIF była niższa o 3,7% w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 28.04.2022 r.

Rosną ceny kukurydzy na giełdzie MATIF. W notowaniu z 5.05.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym ukształtowała się na poziomie 363,50 EUR/t i była wyższa o 2,5% niż w notowaniu z 4.05.2022 r. (354,50 EUR/t). Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była większa o 4,2% w stosunku do ceny notowanej przed tygodniem.

Ceny zbóż na rynkach zagranicznych

Na początku maja 2022 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zmniejszyły się ceny pszenicy. W USA w notowaniu z 4 maja 2022 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 458 EUR/t, tj. mniej o 3% niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 414 EUR/t, a więc niższym o 1% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej zmalała o 5% do 395 EUR/t.

Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 396 EUR/t, czyli mniej o 3,5% niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego cena tego zboża wzrosła o 0,5% do 366 EUR/t. Cena kukurydzy w USA w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 1% do 340 EUR/t.

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

Na rynku krajowym w drugim tygodniu kwietnia 2022 r. przeważały wzrosty monitorowanych cen zbóż. W dniach 25.04 – 1.05.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 676 zł/t, tj. więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 7% niż miesiąc wcześniej i o 76% niż przed rokiem. Na rynku unijnym w analizowanym tygodniu cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 365 EUR/t (1 702 zł/t), a więc mniej o 2% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 3% niż przed miesiącem i o 68% niż przed rokiem. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 359 EUR/t, a zatem niższym o 2% od średniej unijnej. Była ona m.in. mniejsza o 2% niż w Czechach, o 12% niż w Niemczech, ale wyższa o 0,2% niż na Słowacji.

Cena żyta konsumpcyjnego w Polsce wyniosła 1 334 zł/t i była niższa o 2% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 5% niż przed miesiącem i o 91% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego, tak jak tydzień wcześniej, ukształtowała się na poziomie 1 443 zł/t. Cena ta była wyższa o 9% od notowanej miesiąc wcześniej i o 70% niż w porównywalnym okresie 2021 r. Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono średnio 369 EUR/t (1 721 zł/t). Cena ta była niższa o 0,4% niż w poprzednim tygodniu, ale wyższa o 5% od notowanej przed miesiącem. W porównaniu z danymi sprzed roku zboże to było o 80% droższe. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w walucie unijnej (309 EUR/t) była o 16% niższa od średniej w UE. Za zboże to płacono m.in. o 20% mniej niż w Niemczech.

Za pszenżyto średnio w kraju płacono 1 460 zł/t, czyli więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 6% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 74% niż przed rokiem. Owies konsumpcyjny nabywano po 1 290 zł/t. Zboże to było droższe o 1% niż przed tygodniem i o 11% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies kosztował więcej o 99%.

Za kukurydzę uzyskiwano 1 457 zł/t względem 1431 zł/t tydzień wcześniej, a więc to o 2%. Cena tego zboża była wyższa o 5% niż przed miesiącem i o 52% niż przed rokiem. Cena kukurydzy w UE wyniosła 331 EUR/t (1 543 zł/t). Cena tego zboża była niższa o 2% niż tydzień wcześniej i przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była o 44% wyższa niż rok wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 312 EUR/t i była niższa o 6% niż średnio w UE. Cena ta kształtowała się na poziomie m.in. wyższym o 15% niż na Słowacji, ale niższym o 7% niż w Rumunii.


Tagi:
źródło: