| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (02.01.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (02.01.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW

Na przełomie roku 2021/2022 sprzedaż ziarna zbóż była niewielka i dotyczyła głównie pszenicy i kukurydzy. W końcu grudnia 2021 r. na rynku krajowym przeważały obniżki cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.12.2021 r. – 02.01.2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 229 zł/t, czyli mniej o 7% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o blisko niższa 7% niż miesiąc wcześniej, ale o 42% wyższa niż przed rokiem.

W końcu grudnia 2021 r. (27.12.2021 r. – 2.01.2022 r.) na rynku unijnym cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 1 230 zł/t, a zatem to mniej o 2% niż tydzień wcześniej. Zboże to było tańsze o 1% niż przed miesiącem, ale o 41% droższe niż przed rokiem. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej była podobna do średniej unijnej i ukształtowała się na poziomie 269 EUR/t. Była ona m.in. wyższa o 5% niż w Czechach, o 21% niż na Słowacji, ale o 8% niższa niż w Niemczech.

W Polsce przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 075 zł/t względem 1 119 zł/t tydzień wcześniej. Zboże to było tańsze o 1% niż przed miesiącem, ale droższe o 85,5% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 095 zł/t, czyli niższej o 4% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była podobna do notowanej miesiąc wcześniej, ale wyższa o 56,5% niż przed rokiem. Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 1 196 zł/t. Cena ta była o 2% mniejsza niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,3% większa niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 50% droższe. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro wyniosła 240 EUR/t była niższa o 8% od średniej unijnej oraz m.in. o 9% niż w Niemczech.

Polskie zakłady zbożowe owies konsumpcyjny kupowały po 1 068 zł/t, tj. drożej o 4% niż tydzień wcześniej. Zboże to kosztowało więcej o 7% niż przed miesiącem i o 79% niż w analogicznym okresie 2020 r. Za pszenżyto płacono 1 204 zł/t, czyli o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu i niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 68% wyższa niż przed rokiem.

Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 1 059 zł/t, a zatem mniej o 2% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 4% niż przed miesiącem i o 35% niż przed rokiem.

Cena kukurydzy w UE, w porównaniu z poprzednim tygodniem, wzrosła o 2% do 1 145 zł/t. Cena tego zboża była wyższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 33% niż rok wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 232 EUR/t i była niższa o 7,5% niż średnio w UE. Cena ta była m.in. o 4% większa niż na Słowacji i o 9% niż w Rumunii.


Tagi:
źródło: