| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (02.05.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (02.05.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW
 
Na rynku krajowym w dniach 26.04 – 2.05.2021 r. odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Wyjątek stanowiło żyto konsumpcyjne, którego ceny uległy spadkowi. W zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 953 zł/t, czyli więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była podobna do notowanej przed miesiącem, ale większa o 15% niż przed rokiem.
 
W dniach 26.04 – 2.05.2021 r. na rynku unijnym cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 217 EUR/t (995 zł/t) i była o 4% wyższa niż tydzień wcześniej. Jednocześnie zboże to było droższe niż przed miesiącem i przed rokiem odpowiednio o 2% i o 20%. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 208 EUR/t, czyli niższym o 4% od średniej unijnej. Była ona m.in. mniejsza o 1% niż w Czechach, o 15% niż we Francji i o 16% niż w Niemczech, ale o 16% wyższa niż na Słowacji.
 
Cena żyta konsumpcyjnego w kraju wyniosła 697 zł/t i była mniejsza o 6% niż tydzień wcześniej i o 2,5% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 20% droższe.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 849 zł/t, a więc o 1% wyższej niż w poprzednim tygodniu i o 0,3% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było droższe o 22% niż przed rokiem.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 205 EUR/t (938 zł/t). Cena ta była większa o 7% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 29% droższe. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro (185 EUR/t) była o 9,5% niższa od średniej unijnej. Cena tego zboża była m.in. mniejsza o 12% niż we Francji i o 18% niż w Niemczech.
 
Za pszenżyto w kraju uzyskiwano 839 zł/t względem 837 zł/t tydzień wcześniej i 842 zł/t przed miesiącem. Cena tego ziarna była wyższa o 23% niż w analogicznym okresie 2020 r.
 
Za owies konsumpcyjny płacono 649 zł/t, czyli więcej o 3% niż tydzień wcześniej, ale o 1% mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 6% tańsze.
 
Kukurydzę w kraju kupowano po 957 zł/t, tj. drożej o 4% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 7% niż miesiąc wcześniej i o 31% niż przed rokiem.
 
Cena kukurydzy w UE wyniosła 229 EUR/t (1052 zł/t). Cena tego zboża była większa o 4% niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem oraz o 41% niż rok wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 209 EUR/t i była o 9% niższa niż średnio w UE. Cena ta była m.in. o 16% wyższa niż na Słowacji, ale o 4% mniejsza niż w Rumunii.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W pierwszym tygodniu maja 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały wzrosty cen zbóż. W USA w notowaniu z 5 maja 2021 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 264 EUR/t i była wyższa o 3% niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 271 EUR/t, a zatem większym o 4% niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 2% do 223 EUR/t, natomiast we Francji uległa spadkowi o 1% do 247 EUR/t.
 
Za jęczmień paszowy we Francji otrzymywano 224 EUR/t, czyli o 5% mniej niż przed tygodniem, natomiast w portach Morza Czarnego – 206 EUR/t, tj. o 1% więcej. Przeciętna cena kukurydzy we Francji w ciągu tygodnia wzrosła o 6% do 261 EUR/t, a w USA – o 10% do 270 EUR/t.


Tagi:
źródło: