| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (02.12.2018)

Na rynku krajowym na przełomie listopada i grudnia 2018 r. zaobserwowano nieznaczną obniżkę cen zbóż konsumpcyjnych oraz kukurydzy, przy zwyżce cen jęczmienia paszowego. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (02.12.2018)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W dniach 26.11 – 2.12.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej za pszenicę konsumpcyjną uzyskiwano 832 zł/t, czyli o 1% taniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była podobna do notowanej przed miesiącem, ale o 22% większa niż przed rokiem.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 711 zł/t względem 715 zł/t tydzień wcześniej i 712 zł/t przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było droższe o 23%.
 
Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 812 zł/t, czyli o 1% wyższym niż tydzień wcześniej. Ziarno to kosztowało więcej o 2% niż przed miesiącem i o 24% niż w tym samym czasie 2017 r.
 
Cena zakupu kukurydzy wyniosła 698 zł/t i była o 2% mniejsza niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była niższa o 0,5% od notowanej miesiąc wcześniej, ale o 13% wyższa niż przed rokiem.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
Na monitorowanych giełdach zagranicznych na początku grudnia 2018 r. przeważały zwyżki cen zbóż. W notowaniu z 5.12.2018 r. w USA (na bazie FOB) eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 196 EUR/t, a HRW – 208 EUR/t. Ceny te były w obu przypadkach o 2% większe niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena pszenicy konsumpcyjnej zwiększyła się o 2% do 202 EUR/t. W tym czasie we Francji cena tego zboża ukształtowała się w granicy 205 EUR/t, czyli o 0,2% mniejszej niż przed tygodniem.
 
Za jęczmień paszowy we Francji, podobnie jak przed tygodniem, otrzymywano 206 EUR/t. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 210 EUR/t i była o 1% niższa.
 
Cena kukurydzy w USA w obrębie tygodnia wzrosła o 4% do 149 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – o 1% do 146 EUR/t. We Francji za ziarno t0 płacono 182 EUR/t w porównaniu do 181 EUR/t tydzień wcześniej.


Tagi:
źródło: