| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (03.04.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (03.04.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

Na rynku krajowym na przełomie marca i kwietnia 2022 r. odnotowano zwyżkę cen monitorowanych zbóż. W dniach 28.03 – 3.04.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 569 zł/t, czyli więcej o 3% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 7% niż miesiąc wcześniej i o 65% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 267 zł/t i była większa o 5% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 12% niż przed miesiącem i o 77% niż przed rokiem.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 324 zł/t, czyli wyższej o 3% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była większa o 11% od notowanej miesiąc wcześniej i o 56% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Za pszenżyto płacono 1 372 zł/t, a zatem więcej o 2,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 15% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 63% niż rok wcześniej.

Owies konsumpcyjny kupowano po 1 161 zł/t względem 1 160 zł/t przed tygodniem. Zboże to było droższe o 6,5% niż przed miesiącem i o 77,5% niż przed rokiem.

Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 1 389 zł/t, tj. więcej o 6% niż tydzień wcześniej i o 14,5% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku kukurydza była droższa o 55,5%.

Ceny na rynkach zagranicznych

Na początku kwietnia 2022 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zwiększyły się ceny pszenicy. W USA w notowaniu z 6 kwietnia 2022 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 441 EUR/t, czyli więcej o 5,5% niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się w granicy 396 EUR/t, a więc o 3% wyższej niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 0,3%, do 380 EUR/t. Za jęczmień paszowy we Francji otrzymywano 374 EUR/t, tj. mniej o 1% niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – o 4% do 352 EUR/t. Cena kukurydzy w USA w ciągu tygodnia wzrosła o 5% do 327 EUR/t.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 8.04.2022 r. ukształtowała się na poziomie 372,75 EUR/t wobec 363,75 EUR/t w notowaniu z 7.04.2022 r., co daje wzrost o 2,5%. Jednocześnie cena pszenicy na giełdzie MATIF była o 2,1% wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 1.04.2022 r. Cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 8.04.2022 r. wyniosła 322,50 EUR/t i była wyższa o 1,7% niż w poprzednim notowaniu (z 7.04.2022 r.). Jednocześnie poziom cen kukurydzy na giełdzie MATIF był o 2,2% większy niż przed tygodniem (notowanie z 1.04.2022 r.).


Tagi:
źródło: