| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (03.05.2020)

Na rynku krajowym na przełomie kwietnia i maja 2020 r. zwiększyły się ceny większości monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (03.05.2020)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.04 – 3.05.2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 839 zł/t. Było to więcej o 1,5% niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 3% niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym na przełomie kwietnia i maja 2020 r. cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 181 EUR/t - 824 zł/t i była niższa o 1,5% niż tydzień wcześniej i o 0,4% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było tańsze o 0,5% niż przed rokiem. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 185 EUR/t, tj. wyższym o 2% od średniej unijnej. Była ona m.in. niższa o 9% niż w Niemczech, ale większa o 11% niż w Czechach i o 14% niż na Słowacji.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymano 578 zł/t, a więc o 1% mniej niż przed tygodniem. Cena ta była wyższa o 2% niż miesiąc wcześniej, ale o 19% mniejsza niż w analogicznym okresie 2019 r.
 
Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 703 zł/t, a zatem wyższej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o 5% droższe niż przed miesiącem, ale o 11% tańsze niż rok wcześniej.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 159 EUR/t - 723 zł/t, czyli o 0,3% więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 1% od notowanej przed miesiącem, ale niższa o 9% niż przed rokiem. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro wynosząca 155 EUR/t była o 3% mniejsza od średniej unijnej. Jednocześnie cena jęczmienia była m.in. niższa o 6% niż w Niemczech, ale wyższa o 18% niż na Słowacji.
 
Cena kukurydzy w kraju wyniosła 737 zł/t i była większa o 1% niż w poprzednim tygodniu, o 7% niż miesiąc wcześniej i o 2,5% niż przed rokiem.
 
Za kukurydzę w UE otrzymywano 162 EUR/t - 739 zł/t. Było to mniej o 1,5% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Jednak w porównaniu z cenami sprzed roku kukurydza była o 1% droższa. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej, podobnie jak w UE, wyniosła 162 EUR/t i była wyższa o 18% niż na Słowacji.
 
Cena pszenżyta ukształtowała się w granicy 688 zł/t, a zatem większej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3,5% niż przed miesiącem. Jednak cena tego zboża była niższa o 11% niż przed rokiem.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W pierwszym tygodniu maja 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zaobserwowano wzrost cen większości zbóż. W USA w notowaniu z 6 maja 2020 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 212 EUR/t, czyli o 1% więcej niż przed tygodniem. W tym czasie pszenica SRW potaniała o 2% do 205 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 204 EUR/t, a zatem wyższym o 1% niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego za pszenicę, podobnie jak przed tygodniem, płacono 210 EUR/t.
 
Za jęczmień paszowy we Francji przeciętnie uzyskiwano 163 EUR/t, tj. więcej o 1% niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża była wyższa o 0,3% i wyniosła 167 EUR/t.
 
Za to cena kukurydzy w USA ukształtowała się w granicy 134 EUR/t, a więc wyższej o 2,5% niż w poprzednim notowaniu, a w portach Morza Czarnego – o 1% do 157 EUR/t. We Francji za kukurydzę płacono więcej o 0,4% do 170 EUR/t.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!