| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (03.07.2022)

W ostatnim tygodniu czerwca 2022 r. na rynku krajowym zaobserwowano spadek cen monitorowanych zbóż z wyjątkiem pszenżyta, którego cena minimalnie się zwiększyła. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (03.07.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż

W dniach 27.06 – 3.07.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 674 zł/t, a więc mniej o 0,4% niż w poprzednim tygodniu i 2% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była większa o 76% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego w Polsce wyniosła 1 334 zł/t i była niższa o 4% niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 6% tańsze niż przed miesiącem, ale o 77% droższe niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 351 zł/t, tj. o 3% niższym od notowanego tydzień wcześniej. Cena ta była mniejsza o 9% niż przed miesiącem, ale większa o 54% niż w analogicznym okresie roku 2021.

Za pszenżyto płacono 1 453 zł/t względem 1 448 zł/t przed tygodniem, co daje wzrost o 0,3%. Zboże to było jednak tańsze o 4% niż miesiąc wcześniej, ale droższe o 61% niż przed rokiem.

Za kukurydzę uzyskiwano 1 382 zł/t, czyli mniej o 6% niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była niższa o 5% niż przed miesiącem, ale wyższa o 36% niż przed rokiem.

Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych

Na monitorowanych rynkach zagranicznych na początku lipca 2022 r. odnotowano dalszą wyraźną obniżkę cen zbóż. W USA 6 lipca 2022 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 366 EUR/t, a pszenicy SRW 310 EUR/t. Ceny tych zbóż w obu przypadkach były o 9% mniejsze niż przed tygodniem. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 338 EUR/t, o 8% niższym niż tydzień wcześniej.

Za jęczmień paszowy w portach Morza Czarnego otrzymywano 324 EUR/t, czyli o 3% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena tego zboża zmalała o 10% do 293 EUR/t.

Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 311 EUR/t w odniesieniu do 328 EUR/t przed tygodniem, tj. spadek o 5%.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 8.07.2022 r. ukształtowała się na poziomie 357,00 EUR/t wględem 338,75 EUR/t w notowaniu z 7.07.2022 r., co daje wzrost o 5,4%. Cena pszenicy była wyższa o 6,7% w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 8.07.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 306,75 EUR/t i była wyższa o 6,1% niż w notowaniu z 7.07.2022 r. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była większa o 8% od ceny uzyskanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: