| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (04.04.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (04.04.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW
 
Na przełomie marca i kwietnia 2021 r. zaobserwowano nieznaczne zmiany cen zbóż. Zakłady zbożowe monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w okresie 29 marca – 4 kwietnia 2021 r. pszenicę konsumpcyjną nabywały po 952 zł/t, a więc o 0,2% taniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była zbliżona do notowanej miesiąc wcześniej, ale wyższa o 21% niż przed rokiem.
 
Za żyto konsumpcyjne przeciętnie w kraju otrzymywano 715 zł/t, czyli mniej o 0,5% niż tydzień wcześniej, ale więcej o 4% niż przed miesiącem. Zboże to było o 31,5% droższe niż przed rokiem.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 847 zł/t, a więc wyższej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było droższe o 27%.
 
Za pszenżyto w kraju uzyskiwano 842 zł/t względem 841 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego ziarna była wyższa o 3% niż przed miesiącem i o 33% niż przed rokiem.
 
Za owies konsumpcyjny płacono 654 zł/t, tj. o 1% mniej niż tydzień wcześniej oraz o 3% mniej niż przed miesiącem. Cena tego zboża była jednak wyższa o 3% niż rok wcześniej.
 
Kukurydzę średnio w kraju kupowano po 893 zł/t. Cena tego ziarna była zbliżona do notowanej w poprzednim tygodniu, ale wyższa o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku kukurydza była droższa o 32,5%.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
Na monitorowanych rynkach zagranicznych na początku kwietnia 2021 r. ceny zbóż uległy spadkowi. W USA w notowaniu z 7 kwietnia 2021 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 217 EUR/t, a pszenicy SRW – 229 EUR/t. Ceny te były odpowiednio o 3% i 2% mniejsze niż przed tygodniem. W tym czasie cena pszenicy konsumpcyjnej we Francji zmalała o 3% do 215 EUR/t.
 
Eksportowa cena jęczmienia paszowego we Francji w obrębie tygodnia uległa spadkowi o 2% do 197 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – o 1% do 194 EUR/t.
 
Wysyłkowa cena kukurydzy w USA ukształtowała się w granicy 213 EUR/t, o 2% niższym niż tydzień wcześniej.


Tagi:
źródło: