| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (05.06.2022)

Na przełomie maja i czerwca 2022 r. na rynku krajowym przeważały obniżki cen monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (05.06.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W dniach 30.05 – 5.06.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 712 zł/t, a więc mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była większa o 2,5% niż miesiąc wcześniej i o 79% niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu cena pszenicy konsumpcyjnej na rynku unijnym wyniosła 373 EUR/t, a więc mniej o 3% niż tydzień wcześniej. Zboże to było jednak droższe o 3,5% niż przed miesiącem i o 76% niż przed rokiem.

W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej była podobna do średniej w Unii Europejskiej i ukształtowała się na poziomie 373 EUR/t. Była ona m.in. niższa o 8% niż w Niemczech, o 7% niż we Włoszech, ale wyższa niż w południowych krajach ościennych: w Czechach o 4% i na Słowacji o 3%.

Cena żyta konsumpcyjnego w Polsce wyniosła 1 421 zł/t i była wyższa o 1 zł/t niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 5% niż przed miesiącem i o 92% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego na przełomie maja i czerwca br. ukształtowała się w granicy 1 492 zł/t, tj. niższej o 1% od notowanej tydzień wcześniej, jednak wyższej o 2,5% niż przed miesiącem oraz o 70% niż w analogicznym okresie roku 2021.

Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 358 EUR/t. Cena tego zboża była niższa o 5,5% niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było droższe o 68%.

Krajowa cena jęczmienia wyrażona w walucie unijnej wynosząca 325 EUR/t była mniejsza o 9% od średniej w UE. Za zboże to płacono m.in. mniej o 11% niż w Niemczech i o 4% niż na Węgrzech.

W stosunku do ostatniego tygodnia maja br. cena pszenżyta w kraju uległa obniżeniu o 0,1% i wyniosła 1 515 zł/t. Jednocześnie płacono za to ziarno więcej o 3% niż przed miesiącem oraz o 70% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Owies konsumpcyjny nabywano po 1 329 zł/t. Zboże to było droższe o 1% niż przed tygodniem i o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies był ponad dwukrotnie droższy.

Za kukurydzę uzyskiwano 1 455 zł/t względem 1 456 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego zboża była niższa o 1% niż przed miesiącem, ale wyższa o 44% niż przed rokiem.

Cena kukurydzy w UE wyniosła 333 EUR/t. Cena tego zboża była niższa o 2% niż tydzień wcześniej, ale wyższa o 1 % niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była większa o 38% niż porównywalnym okresie minionego roku.

Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 317 EUR/t i była o 5% niższa niż średnio w UE. Cena ta kształtowała się m.in. na poziomie wyższym niż na Słowacji o 40%, ale niższym niż w Niderlandach i Hiszpanii - po 17%, a także w Rumunii o 2%.


Tagi:
źródło: