| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (08.05.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (08.05.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu maja 2022 r. odnotowano nieznaczny spadek cen pszenicy konsumpcyjnej, przy dalszej zwyżce cen monitorowanych zbóż. W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 2–8.05.2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 670 zł/t. Było to mniej o 0,3% niż tydzień wcześniej, ale więcej o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 72% niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w kraju uzyskiwano 1 359 zł/t, o 2% więcej niż przed tygodniem. Cena ta była wyższa o 4% niż miesiąc wcześniej i o 88% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 455 zł/t, tj. większej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było droższe o 5% niż przed miesiącem i o 70,5% niż rok wcześniej.

Za pszenżyto w kraju płacono 1 466 zł/t, czyli więcej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 75% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny, podobnie jak tydzień wcześniej, kupowano po 1 290 zł/t. Zboże to było droższe o 2% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies kosztował więcej o 96,5%. Cena kukurydzy w kraju wyniosła 1 463 zł/t i była wyższa o 0,4% niż w poprzednim tygodniu, o 2% niż miesiąc wcześniej i o 49% niż przed rokiem.

Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych

W drugim tygodniu maja 2022 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych odnotowano zwyżki cen pszenicy. W USA w notowaniu z 11 maja 2022 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 486 EUR/t, a pszenicy SRW – 428 EUR/t i była większa niż przed tygodniem odpowiednio o 6% i 3%. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 407 EUR/t, tj. o 3% wyższym niż przed tygodniem.

Za jęczmień paszowy w portach Morza Czarnego uzyskiwano 365 EUR/t, czyli mniej o 0,2% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena tego zboża wzrosła o 1% do 400 EUR/t.

Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 338 EUR/t względem 340 EUR/t w poprzednim notowaniu, co daje spadek o 0,3%.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 12.05.2022 r. ukształtowała się na poziomie 413,75 EUR/t w odniesieniu do 403,25 EUR/t w notowaniu z 11.05.2022 r., tj. wzrost o 2,6%. Jednocześnie cena pszenicy na giełdzie MATIF była wyższa o 3,2% w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 12.05.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym ukształtowała się na poziomie 363,50 EUR/t i była wyższa o 1,3% niż w notowaniu z 11.05.2022 r., kiedy było to 358,75 EUR/t. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była zbliżona do ceny notowanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: