| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (09.01.2022)

W pierwszych dniach 2022 r. na rynku krajowym handel ziarnem był ograniczony. Przetwórcy nabywali przede wszystkim pszenicę i kukurydzę. W tym czasie ceny monitorowanych zbóż wykazywały różnokierunkowe zmiany, na targowiskach przeważały obniżki cen, a w zakładach dokonujących zakupu zbóż – wzrosty. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (09.01.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 3–9.01.2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 331 zł/t, tj. więcej o 8% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 1% niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 49% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 132 zł/t, czyli więcej o 5% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 5% niż przed miesiącem i o 93% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 165 zł/t, a więc o 6% wyższej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była większa o 6,5% niż miesiąc wcześniej i o 65,5% niż przed rokiem.

Zakłady zbożowe pszenżyto kupowały po 1 179 zł/t, a zatem taniej o 2% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 0,5% niż przed miesiącem i o 64% niż w analogicznym czasie 2021 r.

Za kukurydzę w kraju otrzymywano 1 052 zł/t, czyli mniej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 1% niż przed miesiącem i o 32% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: