| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (09.05.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (09.05.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu maja 2021 r. odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 3–9.05.2021 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 973 zł/t. Było to więcej o 2% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 16% niż przed rokiem.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 723 zł/t, czyli więcej o 4% niż przed tygodniem. Cena ta była wyższa o 1% niż miesiąc wcześniej i o 25% niż w porównywalnym okresie 2020 r.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 854 zł/t, tj. większej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Ziarno to było droższe o 21,5% niż rok wcześniej.
 
Za pszenżyto w kraju otrzymywano 840 zł/t wobec 839 zł/t tydzień wcześniej i 835 zł/t przed miesiącem. Cena tego ziarna była wyższa o 22% niż w analogicznym czasie 2020 r.
 
Za owies konsumpcyjny płacono 656 zł/t, a więc więcej o 1% niż tydzień wcześniej, ale o 2% mniej niż przed miesiącem.
 
Cena kukurydzy w kraju wyniosła 983 zł/t i była wyższa o 3% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 7% niż miesiąc wcześniej i o 33% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: