| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (10.01.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (10.01.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
Na rynku krajowym w dniach 4–10.01.2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 895 zł/t, czyli więcej o 3% niż w poprzednim notowaniu oraz o 6% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 26% niż przed rokiem.
 
Cena zakupu żyta konsumpcyjnego, podobnie jak przed miesiącem, ukształtowała się w granicy 585 zł/t. Była ona wyższa o 1% niż w notowaniu tydzień wcześniej i o 3% niż w analogicznym okresie 2020 r.
 
Jęczmień paszowy w kraju nabywano po 704 zł/t, czyli drożej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to kosztowało więcej o 6%.
 
W Polsce cena owsa konsumpcyjnego wyniosła 566 zł/t i była niższa o 5% niż w poprzednim notowaniu. Zboże to było o 4% tańsze niż miesiąc wcześniej.
 
Za pszenżyto płacono 721 zł/t, a zatem więcej o 1% niż w poprzednim notowaniu. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 1% niż przed miesiącem, ale wyższa o 16% niż przed rokiem.
 
Cena zakupu kukurydzy wyniosła 795 zł/t w stosunku do 785 zł/t w poprzednim notowaniu. Cena ta była większa o 3% niż przed miesiącem i o 20% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: