| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (10.03.2019)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (10.03.2019)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 4–10.03.2019 r. pszenicę konsumpcyjną skupowano po 828 zł/t, a więc taniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena pszenicy była wyższa o 22% niż w analogicznym okresie 2018 r.
 
Cena zakupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 718 zł/t względem 717 zł/t w poprzednim tygodniu. Zboże to kosztowało mniej o 1,5% niż miesiąc wcześniej, ale więcej o 26% niż przed rokiem.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 825 zł/t, tj. o 1% wyższej niż w poprzednim tygodniu. Jęczmień był tańszy o 2% niż przed miesiącem, ale droższy o 30% niż rok wcześniej.
 
Za kukurydzę płacono 732 zł/t, czyli mniej o 0,5% niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była wyższa o 15% od uzyskanej w porównywalnym czasie 2018 r.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W drugim tygodniu marca 2019 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały spadki cen zbóż. W USA w notowaniu z 13 marca 2019 r. eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 181 EUR/t i była mniejsza o 1% niż przed tygodniem. W tym czasie pszenica HRW podrożała o 0,1% do 196 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 192 EUR/t, tj. niższym o 1%. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 199 EUR/t i była mniejsza o 3% niż przed tygodniem.
 
Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 173 EUR/t, a więc o 1% więcej niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego za zboże to, podobnie jak tydzień wcześniej, płacono 188 EUR/t.
 
Cena kukurydzy w USA i w portach Morza Czarnego w obrębie tygodnia uległa zmniejszeniu o 1% do 150 EUR/t w obu przypadkach. We Francji za kukurydzę otrzymywano 174 EUR/t, czyli o 0,3% mniej niż tydzień wcześniej.


Tagi:
źródło: