| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (10.04.2022)

Na rynku krajowym w pierwszej dekadzie kwietnia 2022 r. odnotowano wzrost cen monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (10.04.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W dniach 4–10.04.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 648 zł/t, czyli o 5% więcej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 6% niż miesiąc wcześniej i o 75% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 311 zł/t i była o 3,5% większa niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 8% niż przed miesiącem i o 83% niż przed rokiem.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 385 zł/t, tj. o 5% wyższej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była większa o 13% od notowanej miesiąc wcześniej i o 63% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Za pszenżyto płacono 1 413 zł/t, czyli więcej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 9% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 69% niż rok wcześniej.

Owies konsumpcyjny kupowano po 1 270 zł/t względem 1 161 zł/t przed tygodniem, tj. wzrost o 9%. Zboże to było droższe o 10% niż przed miesiącem i o 90% niż przed rokiem.

Za kukurydzę w kraju otrzymywano 1 431 zł/t, a zatem więcej o 3% niż tydzień wcześniej i o 8% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku kukurydza była droższa o 56%.

Ceny na rynkach zagranicznych

W drugim tygodniu kwietnia 2022 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny pszenicy ponownie się zwiększyły. W USA w notowaniu z 12 kwietnia 2022 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 469 EUR/t, a więc więcej o 7% niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się w granicy 414 EUR/t, tj. o 4% wyższej niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 6% do 404 EUR/t.

Za jęczmień paszowy we Francji przeciętnie uzyskiwano 401 EUR/t, czyli więcej o 7% niż przed tygodniem, natomiast w portach Morza Czarnego – mniej o 2% do 354 EUR/t. Cena kukurydzy w USA w obrębie tygodnia nie uległa zmianie i wynosiła 327 EUR/t.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF w notowaniu z 14 kwietnia 2022 r.

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 14.04.2022 r. ukształtowała się na poziomie 401 EUR/t wobec 403 EUR/t w notowaniu z 13.04.2022 r., co oznacza spadek o 0,5%. Jednocześnie cena pszenicy na giełdzie MATIF była o 10,2% wyższa w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem, tj. 7.04.2022 r.

Cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 14.04.2022 r. wyniosła 332,75 EUR/t i była o 0,8% wyższa niż w poprzednim notowaniu (z 13.04.2022 r.). Jednocześnie poziom cen kukurydzy na giełdzie MATIF był o 4,9% większy niż przed tygodniem (notowanie z 7.04.2022 r.).


Tagi:
źródło: