| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (10.05.2020)

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu maja 2020 r. zaobserwowano spadek cen zbóż konsumpcyjnych oraz dalszy wzrost monitorowanych zbóż paszowych. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (10.05.2020)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 4–10.05.2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 831 zł/t. Było to mniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale więcej o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 4% niż przed rokiem.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 575 zł/t, a więc mniej o 0,5% niż przed tygodniem. Cena ta była wyższa o 4% niż miesiąc wcześniej, ale niższa o 19% niż w analogicznym czasie 2019 r.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 712 zł/t, a zatem większej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o 10% droższe niż przed miesiącem, ale o 9% tańsze niż rok wcześniej.
 
Cena kukurydzy w kraju wyniosła 747 zł/t i była wyższa o 1,5% niż w poprzednim tygodniu, o 8% niż miesiąc wcześniej i o 4% niż przed rokiem.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W drugim tygodniu maja 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zaobserwowano spore obniżki cen zbóż. W USA w notowaniu z 12 maja 2020 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 201 EUR/t, a pszenicy SRW– 193 EUR/t, w obu przypadkach po 6% mniej niż przed tygodniem. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 195 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 201 EUR/t, czyli niższym po około 4% niż przed tygodniem.
 
Za jęczmień paszowy w portach Morza Czarnego uzyskiwano 160 EUR/t, a zatem mniej o 4% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena tego zboża zmniejszyła się o 0,2% i wyniosła 162 EUR/t.
 
Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 134 EUR/t, tj. niższym o 1% niż w poprzednim notowaniu, a w portach Morza Czarnego – 3,5% do 151 EUR/t. We Francji za kukurydzę płacono mniej o 4,5% do 163 EUR/t niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!