| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (1.04.2018)

Na rynku krajowym pod koniec marca 2018 r. ceny większości monitorowanych zbóż uległy obniżeniu. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (1.04.2018)
Ceny zakupu zbóż
 
W dniach 26.03 – 1.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW pszenicę konsumpcyjną skupowano po 670 zł/t, czyli o 1% taniej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była też niższa o 2% niż miesiąc wcześniej i niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym w ostatnim tygodniu marca 2018 r. cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 165 EUR/t - 692 zł/t, czyli o 0,3–0,4% mniej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 159 EUR/t, tj. o 3% niższej niż średnia w UE. Była ona również mniejsza o 5% niż w Niemczech i o 2% niż w Czechach, ale o 1,5% wyższa niż na Słowacji.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 565 zł/t, a zatem o 1% mniej niż tydzień i miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku żyto podrożało o 4,5%.
 
Cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 672 zł/t względem 673 zł/t w poprzednim tygodniu. Ziarno to było droższe o 1% niż miesiąc wcześniej i o 11% niż w analogicznym okresie 2017 r.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono średnio 161 EUR/t - 677 zł/t. Cena ta była minimalnie niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% wyższa niż przed miesiącem. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro była o blisko 1% mniejsza od średniej unijnej, ale o 13% większa niż na Słowacji. Cena w Polsce była m.in. niższa o 6% niż w Niemczech i o 13% niż w Hiszpanii.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: