| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (1.10.2017)

W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy spadkowi, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (1.10.2017)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W dniach 25.09 – 1.10.2017 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 656 zł/t, a więc o 1% mniejszym niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% większym niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ziarno pszenicy było o 2% droższe.
 
Za żyto konsumpcyjne uzyskiwano 566 zł/t, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 7% droższe niż przed rokiem.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego wynosiła 611 zł/t, a zatem więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 7% niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była o 17,5% wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku.
 
Za ziarno kukurydzy w skupie płacono 717 zł/t, tj. drożej o 6% niż tydzień wcześniej, ale o 3% mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku kukurydza była o 25% droższa.
 
Ceny zbóż na giełdach zagranicznych
 
Na monitorowanych giełdach zagranicznych od początku września 2017 r. utrzymywała się zwyżkowy trend cen pszenicy. W pierwszym tygodniu października br. ceny pszenicy w USA uległy obniżeniu, a we Francji utrzymały się na poziomie z poprzedniego tygodnia. W notowaniu z 4 października 2017 r. na giełdzie w USA cena pszenicy HRW wyniosła 183 EUR/t, a pszenicy SRW – 164 EUR/t, w obu przypadkach o 3% mniej niż w poprzednim tygodniu. Na giełdzie we Francji, podobnie jak przed tygodniem, za pszenicę płacono 164 EUR/t.
 
Giełdowa cena jęczmienia paszowego we Francji wyniosła 160 EUR/t, a więc to o 0,3% więcej niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego za zboże to płacono 159 EUR/t, czyli o 1% więcej.
 
Przeciętna cena kukurydzy na giełdzie w USA w ciągu tygodnia wzrosła o 1% do 135 EUR/t, a we Francji o 2% do 157 EUR/t.
 
Unijne ceny zakupu zbóż
 
Na rynku unijnym w ostatnim tygodniu września br. odnotowano wzrost ceny pszenicy, przy spadku cen kukurydzy i jęczmienia. W UE w dniach 29.09–1.10.2017 r. cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 160 EUR/t - 687 zł/t, a więc wyższym o 1% niż w poprzednim tygodniu, o 2% niż miesiąc wcześniej i o 11% niż przed rokiem. Cena pszenicy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 153 EUR/t i była niższa o 4% od średniej unijnej, o 3% niż na Słowacji i o 7% niż w Czechach.
 
Unijna cena jęczmienia paszowego wyniosła 146 EUR/t - 629 zł/t i była o 1% mniejsza niż tydzień wcześniej, ale o 1% większa niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ziarno to było o 12% droższe. Krajowa cena jęczmienia paszowego wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 142 EUR/t, tj. o 3% niższym od unijnej, ale o 18% wyższym niż na Słowacji.
 
Unijna cena kukurydzy wyniosła 156 EUR/t - 668 zł/t, czyli to mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż miesiąc wcześniej, ale o 4% więcej niż przed rokiem. W Polsce za kukurydzę płacono 167 EUR/t, a zatem więcej o 7% niż w UE i o 16% niż na Węgrzech.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!