| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (11.04.2021)

Na początku kwietnia br. na rynku krajowym zaobserwowano różnokierunkowe zmiany cen monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (11.04.2021)
Krajowe i unijne ceny zakupu zbóż
 
W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 5–11 kwietnia 2021 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 944 zł/t, a więc mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 19% niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym w dniach 5-11 kwietnia 2021 r. cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 945 zł/t. Zboże to było tańsze o 2% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem, ale o 14% droższe niż przed rokiem. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej była podobna do średniej w UE i ukształtowała się w granicy 207 EUR/t. Była ona m.in. niższa o 3% niż w Niemczech, ale wyższa o 0,5% niż w Czechach i o 10% niż na Słowacji.
 
Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju otrzymywano 718 zł/t, a więc o 0,4% więcej niż przed tygodniem. Cena ta była wyższa o 2% niż miesiąc wcześniej i o 27% niż w analogicznym okresie 2020 r.
 
Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 849 zł/t, czyli większej o 0,3% niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było droższe o 3% niż przed miesiącem i o 26,5% niż rok wcześniej.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 892 zł/t, a więc mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była niższa o 0,4% od notowanej przed miesiącem, ale wyższa o 20% niż rok wcześniej. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro wynosząca 186 EUR/t była o 5% mniejsza od średniej unijnej. Jednocześnie cena jęczmienia była m.in. niższa o 3% niż w Niemczech i o 4% niż w Rumunii.
 
Cena kukurydzy w kraju wyniosła 920 zł/t, a zatem więcej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 34% niż przed rokiem.
 
Cena kukurydzy w UE wyniosła 958 zł/t. Cena tego zboża była niższa o 3% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen sprzed roku kukurydza była o 29% droższa. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 202 EUR/t i była o 4% niższa niż średnio w UE, ale o 13,5% wyższa niż na Słowacji.
 
Za pszenżyto w kraju płacono 835 zł/t, tj. mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej. W stosunku do cen sprzed roku zboże to było o 26% droższe.
 
Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych
 
W USA w notowaniu z 14 kwietnia 2021 r. wysyłkowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 230 EUR/t i była o 6% większa niż przed tygodniem. W tym czasie cena pszenicy SRW zwiększyła się o 3% do 236 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 224 EUR/t, czyli o 4% wyższej niż tydzień wcześniej.
 
Za jęczmień paszowy we Francji otrzymywano 210 EUR/t, a więc więcej o 7% niż przed tygodniem, natomiast w portach Morza Czarnego mniej o 1% do 192 EUR/t.
 
Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 222 EUR/t, tj. wyższym o 4% niż w poprzednim notowaniu.


Tagi:
źródło: