| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (12.04.2020)

W drugim tygodniu kwietnia br. na rynku krajowym zaobserwowano różnokierunkowe zmiany cen monitorowanych zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (12.04.2020)
Krajowe i unijne ceny zakupu zbóż
 
W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 6–12 kwietnia 2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 815 zł/t, czyli więcej o 3% niż tydzień wcześniej i o 10% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 1,5% niż przed rokiem.

Na rynku unijnym w drugim tygodniu kwietnia 2020 r. cena pszenicy konsumpcyjnej, podobnie jak przed tygodniem, wyniosła 182 EUR/t - 824 zł/t. Zboże to było o 1% droższe niż przed miesiącem, ale o 4% tańsze niż przed rokiem. W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 180 EUR/t, czyli mniejszej o 1% od średniej unijnej. Była ona m.in. niższa o 10% niż w Niemczech, ale wyższa o 13% niż w Czechach i o 11% niż na Słowacji.

Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 553 zł/t, a zatem o 2% mniej niż przed tygodniem. Cena ta była mniejsza o 1,5% niż miesiąc wcześniej i o 22% niż w analogicznym czasie 2019 r.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w obrębie 646 zł/t, tj. niższym o 4% niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było tańsze o 3% niż przed miesiącem i o 20% niż rok wcześniej.

Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 163 EUR/t - 738 zł/t, a więc więcej o 3,5% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 1% wyższa od notowanej przed miesiącem, ale o 9,5% niższa niż rok wcześniej. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro - 143 EUR/t była mniejsza o 12,5% od średniej unijnej. Jednocześnie cena jęczmienia była m.in. o 15% niższa niż w Niemczech, ale o 7% wyższa niż na Słowacji.

Cena kukurydzy w kraju wyniosła 692 zł/t i była większa o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była o 3% mniejsza niż przed rokiem.

Cena kukurydzy w UE wyniosła 163 EUR/t - 740 zł/t. Cena tego zboża była o 1% niższa niż tydzień wcześniej, ale o 1% wyższa niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen sprzed roku kukurydza była o 0,1% tańsza. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 153 EUR/t i była o 6,5% niższa niż średnio w UE, ale o 15% większa niż na Słowacji.

Za pszenżyto w kraju płacono 671 zł/t, czyli więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu do cen sprzed roku zboże to było o 13% tańsze.

Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych

W połowie kwietnia 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny zbóż uległy spadkowi. W USA w notowaniu z 15 kwietnia 2020 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 205 EUR/t i była niższa o 4% niż przed tygodniem.

W tym czasie pszenica SRW obniżyła się o 6% do 208 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 197 EUR/t, a więc niższym o 3% niż przed tygodniem. W portach Morza Czarnego cena tego zboża uległa zmniejszeniu o 0,4% do 205 EUR/t.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!