| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (12.06.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (12.06.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W drugim tygodniu czerwca 2022 r. na rynku krajowym przeważały obniżki monitorowanych cen zbóż. W dniach 6–12.06.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 710 zł/t względem 1 712 zł/t w poprzednim tygodniu i 1 713 zł/t miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 76% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego w Polsce wyniosła 1 376 zł/t i była niższa o 3% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 4% niż przed miesiącem i o 79% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 472 zł/t, a więc niższej o 1% od notowanego tydzień wcześniej. Cena ta była jednak wyższa o 1% niż przed miesiącem i o 66% niż w analogicznym okresie roku 2021.

Za pszenżyto, podobnie jak miesiąc wcześniej, płacono 1 493 zł/t. Jednocześnie ziarno to było tańsze o 1,5% niż przed tygodniem, ale 66% droższe niż w tym samym okresie 2021 r.

Owies konsumpcyjny w kraju nabywano po 1 348 zł/t. Zboże to było droższe o 1% niż przed tygodniem i o 4% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies był 2,3 razy droższy.

Za kukurydzę otrzymywano 1 426 zł/t, czyli taniej o 2% niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego zboża była o 4% niższa niż przed miesiącem, ale o 36% wyższa niż przed rokiem.

Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych

Na monitorowanych rynkach zagranicznych po fali dynamicznych spadków z przełomu maja i czerwca br., ceny zbóż w kolejnych tygodniach częściowo odrabiały straty. W USA 15 czerwca 2022 r., średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 456 EUR/t, a pszenicy SRW 391 EUR/t. Ceny tych zbóż w obu przypadkach były wyższe o 1% niż przed tygodniem. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 396 EUR/t, czyli o 2% większej niż tydzień wcześniej Za jęczmień paszowy w portach Morza Czarnego uzyskiwano 366 EUR/t, tj. o 3% więcej niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena tego zboża wzrosła o 1% do 350 EUR/t. Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 331 EUR/t i była wyższa o 4% niż przed tygodniem.

Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 17.06.2022 r. ukształtowała się na poziomie 391,50 EUR/t wobec 392,75 EUR/t w notowaniu z 16.06.2022 r., co daje spadek o 0,3%. Cena pszenicy była niższa o 0,1% w porównaniu z ceną notowaną przed tygodniem. Na giełdzie MATIF w notowaniu z 17.06.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 337,00 EUR/t i była o 0,7% mniejsza niż w notowaniu z 16.06.2022 r. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była wyższa o 1% od ceny notowanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: