| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (12.09.2021)

Na rynku krajowym w drugim tygodniu września ceny zbóż ponownie wzrosły. Wyjątkiem była cena pszenicy, która uległa nieznacznemu spadkowi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (12.09.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż wg ZSRIR MRiRW

W dniach 6–12.09.2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną otrzymywano 994 zł/t, a więc mniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale o 11% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 36% niż przed rokiem.

Cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się w granicy 801 zł/t, a zatem wyższym o 2,5% niż w poprzednim tygodniu i o 19% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było droższe o 59%.

Cena jęczmienia paszowego wyniosła 841 zł/t i była większa o 4% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 13% niż przed miesiącem i o 36% niż przed rokiem.

Za pszenżyto otrzymywano 852 zł/t, a więc więcej o 1% niż przed tygodniem i o 8% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 39% wyższa niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Kukurydzę w kraju kupowano po 1 088 zł/t względem 1 066 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 5% niż miesiąc wcześniej i o 26% niż przed rokiem.

Ceny eksportowe na rynkach zagranicznych

W połowie września 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały zwyżki cen zbóż. W USA w notowaniu z 15 września 2021 r. średnia wysyłkowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 285 EUR/t i była wyższa o 3% niż przed tygodniem. Cena pszenicy SRW obniżyła się o niecały 1% do 256 EUR/t. W portach Morza Czarnego za pszenicę konsumpcyjną uzyskiwano 243 EUR/t, czyli o 1% więcej niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena tego zboża zwiększyła się o 4% do 258 EUR/t.

Eksportowa cena jęczmienia paszowego we Francji ukształtowała się na poziomie 236 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 223 EUR/t. Ceny te były w obu przypadkach o 2% większe niż przed tygodniem.

Eksportowa cena kukurydzy w USA w obrębie tygodnia wzrosła o 4% do 238 EUR/t, a w portach Morza Czarnego praktycznie pozostała niezmienna i wynosiła 224 EUR/t.


Tagi:
źródło: