| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (12.12.2021)

Na rynku krajowym na przełomie listopada i grudnia 2021 r. zmiany cen zbóż były różnokierunkowe. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (12.12.2021)
Krajowe ceny zakupu zbóż

W dniach 6–12.12.2021 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną otrzymano 1 342 zł/t, czyli więcej o 2% niż tydzień wcześniej i o 12% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była wyższa o 59% niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w kraju płacono 1 081 zł/t, a zatem mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 15% niż miesiąc wcześniej i o 85% niż w analogicznym okresie 2020 r.

Cena jęczmienia paszowego wyniosła 1 094 zł/t względem 1093 zł/t tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 11% niż przed miesiącem i o 58% niż przed rokiem.

Za pszenżyto w kraju otrzymywano 1 174 zł/t, a zatem mniej o 2% niż przed tygodniem, ale o 16% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była wyższa o 64% niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Cena owsa konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 1 067 zł/t, tj. wyższym o 6% niż tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 20% niż przed miesiącem i o 79% niż przed rokiem.

Za kukurydzę „suchą” średnio w kraju płacono 1 045 zł/t, a więc o 3% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 6% niż miesiąc wcześniej i o 39% niż przed rokiem. Kukurydzę z tegorocznych zbiorów o podwyższonej wilgotności nabywano po 728 zł/t, a zatem drożej o 3% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 12% niż przed miesiącem i o 53% niż przed rokiem.

Ceny na rynkach zagranicznych

W trzecim tygodniu grudnia 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zmniejszyły się ceny pszenicy konsumpcyjnej. W notowaniu z 15 grudnia 2021 r. w USA eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się na poziomie 322 EUR/t, czyli niższym o 3% niż przed tygodniem. W tym czasie cena pszenicy SRW zmniejszyła się o 5% do 291 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 283 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 281 EUR/t. Ceny te były mniejsze niż przed tygodniem odpowiednio o 4% i 1%.


Tagi:
źródło: