| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (13.01.2019)

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu stycznia 2019 r. zwiększyły się ceny zbóż. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (13.01.2019)
W dniach 14–20 stycznia 2019 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną w kraju można było uzyskać 855 zł/t, czyli o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była większa o 2,5% niż miesiąc wcześniej i o 24% niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 198 EUR/t - 849 zł/t, czyli była wyższa o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% niższa niż przed miesiącem. Zboże to było droższe niż przed rokiem o 21%.
 
Krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 199 EUR/t, a zatem większej o 1% od średniej unijnej. Była ona m.in. mniejsza o 5% niż w Niemczech, o 3% niż we Francji, ale o 4% większa niż w Czechach i o 18% wyższa niż na Słowacji.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 724 zł/t, a więc więcej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 24% droższe.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 840 zł/t, tj. wyższym o 2% niż tydzień wcześniej. Jęczmień kosztował więcej o 3% niż przed miesiącem i o 26% niż przed rokiem.
 
Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 191 EUR/t - 817 zł/t. Cena ta była niższa o 0,4% niż w poprzednim tygodniu i o 9% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 22,5% droższe. Krajowa cena jęczmienia wyrażona w euro wyniosła 196 EUR/t była o 3% wyższa od średniej unijnej. Jednocześnie cena ta była m.in. niższa o 3,5% niż w Niemczech, o 3% niż we Francji, ale o 26% większa niż na Słowacji.
 
Kukurydzę w kraju nabywano po 735 zł/t, a więc o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była wyższa o 19% od otrzymanej w analogicznym czasie 2018 r.
 
Cena kukurydzy w UE w odniesieniu do poprzedniego tygodnia zmniejszyła się o 2% do 162 EUR/t - 695 zł/t. Zboże to było o 2% tańsze niż przed miesiącem, ale o 3% droższe niż rok wcześniej. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 171 EUR/t i była o 6% wyższa niż w UE. Krajowa kukurydza kosztowała więcej o 24% niż na Słowacji.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W przedostatnim tygodniu stycznia 2019 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zwiększyły się ceny pszenicy i kukurydzy, a spadkowi uległy ceny jęczmienia paszowego. W USA w notowaniu z 23 stycznia 2019 r. eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 202 EUR/t, a HRW – 215 EUR/t. Ceny te były większe niż przed tygodniem w obu przypadkach o 3%. W tym czasie we Francji pszenica konsumpcyjna wzrosła o 1% do 211 EUR/t, a w portach Morza Czarnego o 2% do 215 EUR/t.
 
Za jęczmień paszowy we Francji otrzymywano 202 EUR/t, czyli mniej o 1% niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – o 0,2% do 206 EUR/t.
 
Cena kukurydzy w USA i we Francji w obrębie tygodnia zwiększyła się po 2%, odpowiednio do 151 EUR/t i 189 EUR/t. W tym czasie w portach Morza Czarnego kukurydza podrożała o 1% do 157 EUR/t.


Tagi:
źródło: