| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (13.03.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (13.03.2022)
Ceny zakupu pszenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 18.03.2022 r. ukształtowała się na poziomie 361,75 EUR/t względem 367,75 EUR/t w notowaniu z 17.03.2022 r., co daje spadek o 1,6%. Jednocześnie cena pszenicy na giełdzie MATIF była niższa o 2,4% w odniesieniu do ceny notowanej przed tygodniem.

Cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 18.03.2022 r. ukształtowała się w granicy 324,50 EUR/t w porównaniu do 331,25 EUR/t w notowaniu z 17.03.2022 r., czyli to mniej o 2%. Jednocześnie cena kukurydzy na giełdzie MATIF była niższa o 7% w stosunku do ceny notowanej przed tygodniem tj. 11.03.2022 r.

Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

Ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez wybrane przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż. Na rynku krajowym w drugim tygodniu marca 2022 r. zaobserwowano dalszy wzrost cen monitorowanych zbóż.

W dniach 7–13.03.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 558 zł/t, a więc więcej o 6% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 23% niż miesiąc wcześniej i o 62% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 214 zł/t w odniesieniu do 1 132 zł/t tydzień wcześniej, czyli to wzrost o 7%. Zboże to było droższe o 8% niż przed miesiącem i o 72% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 224 zł/t, tj. o 2% wyższej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była większa o 8,5% od notowanej miesiąc wcześniej i o 48% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Za pszenżyto płacono 1 294 zł/t, czyli więcej o 8% niż w poprzednim tygodniu oraz o 13% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była wyższa o 56% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny kupowano po 1 158 zł/t. Zboże to było droższe o 6% niż przed tygodniem i o 7,5% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies kosztował więcej o 69%.

Za kukurydzę w kraju otrzymywano 1 321 zł/t, a zatem więcej o 9% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była wyższa o 21% niż przed miesiącem i o 49% niż przed rokiem.

Ceny na rynkach zagranicznych

W połowie marca 2022 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zmniejszyły się ceny pszenicy. W USA w notowaniu z 16 marca 2022 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 430 EUR/t, czyli mniej o 3% niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się na poziomie 406 EUR/t, a więc niższym o 10% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się o 5%, do 388 EUR/t.

Za jęczmień paszowy we Francji otrzymywano 365 EUR/t, tj. mniej o 6% niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego 387 EUR/t.

Cena kukurydzy w USA w obrębie tygodnia wzrosła o 1% do 329 EUR/t. W tym czasie we Francji cena tego zboża wyniosła 380EUR/t.


Tagi:
źródło: